افتخارات دانشگاه

۱. کسب مقام اول باشگاهی بانوان استان تهران در رشته شطرنج (سال ۱۳۸۴)

۲. کسب مقام دوم باشگاهی بانوان استان تهران در رشته شطرنج (سال ۱۳۸۴)

۳. کسب مقام دوم جشنواره تولدی دیگر (طراحی وب سایت) (سال۱۳۸۶)

۴. کسب مقام اول جشنواره ملی ربات ها بخش میکرو موس (سال ۱۳۸۶)

۵. کسب مقام سوم جشنواره ملی ربات ها بخش تعقیب خط مغناطیسی (سال ۱۳۸۶)

۶. کسب مقام پنجم جشنواره ملی ربات ها در بخش آزاد ( سال ۱۳۸۶)

۷. کسب رتبه دوم مسابقات بتن (سال ۱۳۸۶)

۸. کسب رتبه سوم مسابقات بتن (سال ۱۳۸۶) موسسه بین المللی بتن (ACI)

۹. کسب مقام دوم مسابقات ملی بتن سبک سازه ای در سطح دانشگاههای سراسر کشور (سال 1۳۸۷)

۱۰. کسب رتبه دوم مسابقات ملی بتن دانشگاه امیر کبیر

۱۱. کسب رتبه دوم و دریافت لوح تقدیر مسابقات ملی دانشجویان بتن سال (۱۳۸۸)

۱۲. کسب رتبه دوم  منطقه ای در بیست و نهمین مسابقات جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان در رشته احکام (۱۳۹۳)

۱۳. کسب رتبه دوم  در رشته هنر بتنی در پانزدهمین همایش سالیانه بتن و زلزله (۱۳۹۳)

 ۱۴ .کسب رتبه چهارم در هفتمین دوره مسابقات ملی سازه های ماکارونی دانشگاه زنجان (۱۳۹۴)

۱۵.کسب مقام اول در سیزدهمین مسابقات دانشجویی انجمن بتن ایران (ICI) در گرایش سازه محافظ تخم مرغ (epd) (۱۳۹۴)

۱۶. کسب مقام اول در سیزدهمین مسابقات دانشجویی انجمن بتن ایران (ICI) در گرایش تیر خمشی (۱۳۹۴)

۱۷. کسب مقام سوم در سیزدهمین مسابقات دانشجویی انجمن بتن ایران (ICI) در گرایش تیر خمشی (۱۳۹۴)

۱۸.کسب رتبه دوم در دومین دوره مسابقات ملی سازه های ماکارونی دانشگاه نوشیروانی بابل  (۱۳۹۴)

۱۹. کسب مقام اول در اولین دوره مسابقات ملی بتن دانشگاه آزاد تهران_جنوب در گرایش هنربتنی (۱۳۹۴)

۲۰. کسب رتبه اول درهجدهمین مسابقه هنر بتنی  موسسه بین المللی بتن آمریکا (ACI) شاخه ایران (بهمن ۹۴)