معاونت آموزشی

مدیریت آموزشی دانشگاه یکی از زیرمجموعه های معاونت آموزشی دانشگاه است که نظارت برحسن اجرای  مقررات، آئین نامه ها و شیوه نامه های آموزشی، بررسی مستمر فرایندهای خدمت آموزشی و استفاده بهینه از مجموعه عوامل ارائه دهنده خدمات آموزشی  اهمیت این مجموعه را دو چندان نموده است. تلاش این مدیریت و تمامی همکاران که در فرایند ورود و خروج دانشجویان و دانش آموختگان از ابتدای ثبت نام،حین تحصیل و فراغت از تحصیل ایفای نقش می نمایند،حاکی از آن است که تمامی امور با دقت و حساسیت مضاعف انجام شود. امید است تلاش دست اندراکاران در خانواده بزرگ دانشگاه تربیت مدرس اعم از عضو هیات علمی، دانشجو و پرسنل دانشگاه منجر به اعتلای بیشتر سطح علمی، توسعه و تقویت تولید علم و افزایش سهم تولیدات علمی و تحقق فرهنگ و معارف اسلامی، تقویت فضایل  اخلاقی و ارزش های انقلاب اسلامی در کشور عزیزمان باشد.

اهداف:

  • ارتقاء کیفیت فعالیت های محوله آموزشی و تحصیلات تکمیلی در دانشگاه
  • شناسایی و حمایت از دانشجویان استعدادهای برتر و درخشان
  • تسریع و بروز رسانی ارائه کلیه خدمات آموزشی (ثبت نام، حین تحصیل ، فراغت از تحصیل)
  • افزایش میزان رضایتمندی مراجعان و تکریم ارباب رجوع