مدیریت انفورماتیک

مدیریت فناوری و اطلاعات : دکترمحمد اکبریان

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: دکترای عمران-سازه

اطلاعات تماس:(021)44320647 داخلی 304

  • نظارت بر حسن اجرای برنامه جامع انفورماتیک مصوب شورای انفورماتیک دانشگاه
  • برنامه‌ریزی نظارت و فعالیت برای گسترش شبکه رایانه‌ای دانشگاه و اتصال به شبکه‌های ملی منطقه‌ای و بین‌المللی
  • تلاش و ارائه پیشنهادها برای توسعه امکانات سخت افزاری و نرم‌افزاری متناسب با نیازهای آموزشی، پژوهشی، اداری و مدیریتی دانشگاه
  • شناسایی و ارائه سیاست‌ها، آیین‌نامه‌ها، استانداردها و برنامه های فناوری ارتباطات و اطلاعات دانشگاه
  • تلاش و ارائه پیشنهادها برای توسعه امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مرکز رایانه دانشکده‌ها.
  • پژوهشکده‌ها و مراکز تحقیقاتی
  • فعالیت برای برقراری بانک‌های نرم افزاری و اطلاعات استاندارد و یکپارچه در دانشگاه
  • فعالیت برای ایجاد سیستم‌ها و بانک‌های نرم‌افزاری دانشگاه و برقراری و حفظ ارتباط ما‌بین آن‌ها
  • فعالیت برای برقراری ارتباط با بانک های اطلاعاتی ملی، منطقه‌ای و بین المللی