مدیریت امور اداری

 • تأمین فضا و تدارک تجهیزات و امکانات و وسایل اداری جهت ارائه خدمات
 • انجام اقدامات لازم برای تأمین نظافت وسالم­ سازی محل­ کار وتأمین ­بهداشت محیط مناسب برای ارائه خدمات
 • تأمین وسایل ارتباطی و مخابراتی مورد نیاز در جهت تسهیل انجام ارائه خدمات
 • برنامه‌ریزی جهت افزایش کیفیت خدمات اداری و پشتیبانی
 • پیش بینی نیازهای دانشگاه از نظر وسایل و ملزومات اداری و فنی و تعیین هزینه آنها
 • برنامه ­ریزی جهت شرح وظایف و عملکرد بخش خدماتی
 • رضایت‌سنجی از مراجعین حوزه مدیریت و زمان‌سنجی ارائه خدمات از طریق فرم های مربوطه
 • نظارت برکار کارکنان تحت سرپرستی و ارائه راهنمایی های لازم
 • حفظ و نگهداری ساختمان، تأسیسات ایمنی، مخابرات، آتش نشانی و .....
 • کنترل و دفع زباله، نظافت عمومی و نظارت بر امر بهداشت ساختمان
 • نظارت و کنترل امور مربوط به آبدارخانه و پذیرایی جلسات
 • کنترل و بکارگیری و نظارت بر فعالیت و عملکرد نیروهای خدمات، تأسیسات و ...
 • کنترل عمومی کلاسها از نظر تجهیزات شامل صندلی ­ها، وایت برد، روشنایی، رنگ، گرمایش، سرمایش و سایر موارد
 • نظارت بر امور دفتری و بایگانی حوزه امور عمومی