مدیریت فنی و عمرانی

 

دفتر فنی و طرح های عمرانی همزمان با تأسیس دانشگاه با هدف ساخت و ساز فضاهای دانشگاهی ایجاد گرددید و فعالیت خود را در زمینه احداث و توسعه و حفظ و نگهداری  از بناها و تأسیسات موجود و ساخته شده د رسالهای متمادی آغاز نمود. این دفتر با کادری مجرب و کارآمد در امور اجرائی و نظارت بر پروژه های عمرانی دارای توانمندی های بالایی بوده که ماحصل آن ساختمانهای احداثی دانشگاه اعم از آموزشی، اداری، کمک آموزشی، رفاهی ، خدماتی و خوابگاه های دانشجویی، محوطه سازی و سایر مکانهای ایجاد شده در دانشکده ها و مؤسسات تابعه می باشد. همچنین می توان اظهار نمود در راستای شکل دهی و بهینه سازی فضاهای فیزیکی و کالبدی پروژه های عمرانی دانشگاه، سهم عمده‌ای در پیشرفت این مجموعه علمی داشته است. امید است با سرعت بخشیدن به پروژه های عمرانی در قالب برنامه های زمانبندی شده و میزان تعامل با سایر واحدها در جهت پذیرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی در رشته های مختلف و همسو با اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران گامهای مؤثر و سازنده ای بردارد.

اهداف وبرنامه ها

  • افزایش سرعت اجرای پروژه های عمرانی دانشگاه
  • بهینه سازی فضاهای فیزیکی و کالبدی پروژه های عمرانی
  • انجام پروژه های عمرانی در قالب برنامه زمانبندی شده
  • افزایش میزان تعامل دفتر فنی و با واحدهای مرتبط در پروژه های عمرانی