دفتر حراست

دفتر حراست یکی از واحدهای هفتگانه دفتر ریاست است و در چهار بخش به شرح زیر فعالیت دارد:

  • حفاظت پرسنل: در بخش تعیین صلاحیت پرسنل , جمع آوری اطلاعات , تحقیق و بررسی , بایگانی اسناد حفاظتی و ... فعالیت دارند.
  • حفاظت فناوری اطلاعات (IT ): مهم ترین وظیفه آن امنیت شبکه , تجهیزات رایانه ای و اتوماسیون می باشد.
  • حفاظت فیزیکی: کنترل بخش های انتظامات , حفاظت فنی و الکترونیک , سلاح و مهمات , پدافند غیر عامل و.. را بر عهده دارند.
  • حفاظت اسناد : حفاظت از اطلاعات , اسناد , پرسنل و اماکن تحت پوشش سازمان به منظور جلوگیری از هرگونه تهدید و خطرات احتمالی را بر عهده دارند.
  • در بخش های دبیرخانه (محرمانه) , صدور کارت , طرح های حفاظت اسناد نیز فعالیت می کنند.