مدیریت کارآفرینی

مدیریت کارآفرینی: آقای دکتر حسام ورعی

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: دکترای عمران-سازه

اطلاعات تماس: (021)44320647 داخلی 310

مسئول دفتر مرکز: مهندس اکرم امین صفار

 • با توجه به ضرورت ایجاد محیطی پویا و شناسایی نیروهای با انگیزه و نیز جهتگیری نظام آموزش عالی
 • به سمت دانشگاه‌های نسل سوم، اهم وظایف دفتر کارآفرینی، به شرح ذیل اعلام می گردد.
 • ایجاد شبکه دانشجویی کارآفرین
 • برگزاری کارگاههای آموزشی در زمینه ترویج کارآفرینی و مفاهیم مرتبط
 • آشنا نمودن دانشجویان به کلیه زمینههای شغلی موجود در جامعه
 • برگزاری رویدادهای ایدهپردازی و استارت‌آپها با توجه به نیاز سازمانها
 • برنامه‌ریزی در خصوص اشاعه فرهنگ کارآفرینی در بین اعضای هیأت علمی و دانشجویان
 • تعامل با پارکهای علم و فناوری و سایر نهادهای کارآفرین
 • برگزاری بازدید از صنایع و مشاغل موفق با تاکید بر کارآفرینی و ملاقات با کارآفرینان موفق
 • برگزاری نمایشگاههای کسب و کار دانشجویی
 • رصد اشتغال دانشجویان و فارغ التحصیلان
 • تسهیل شرایط جذب دانشجویان در سازمانها و شرکتهای صنعتی