مرکز رشد

سازمان های نوپا که با هدف توسعه فناوری آغاز به فعالیت می نمایند. عموماً مؤسساتی کوچک و در عین حال دارای نقش مؤثر در تولید فناوری و ایجاد کارآفرینی هستند. فشار سنگین هزینه های راه اندازی که با بنیه مالی آنان سازگاری ندارد از یکسو و عدم برخورداری از تجربه لازم برای رفع موانع اولیه از سوی دیگر، به بار نشستن تلاشهای آنان را در هاله ای از ابهام و تردید قرار می دهد. این واحدها که باید با ریسک بالا فعالیت خود را شروع کنند. دورنمای اطمینان بخشی برای دست یابی به موقعیت ندارند. مخاطرات بالا و عدم تضمین موفقیت تا حدی جدی است که بسیاری از نیروهای مستعد و دارای پتانسیل، از جمله بسیاری از فارغ التحصیلان دانشگاهی نسبت به راه اندازی واحد خصوصی فناور رغبت نشان نمیدهند. ایجاد مراکز رشد، با هدف کاهش موانع و کاستن عوامل بازدارنده فعالیتهای آغازین مؤسسات فناور نوپا میباشد. این مراکز با پشتیبانی های لازم و ارائه خدمات اولیه، نقش مؤثری در پاگرفتن و بالندگی و بالاخره افزایش تصویب موفقیت این واحدها خواهند داشت. مرکز رشد واحدهای فناور آل طه برای ایفای چنین نقشی در آبان ماه سال 1397 رسماً آغاز به فعالیت کرد.

مأموریت های مرکز رشد در راستای مؤسسه آموزش عالی آل طه

  • به کارگیری مؤثر تحقیقات فناوری های نوین از طریق حمایت از تکمیل چرخه تحقیق تا تولید
  • پشتیبانی و ارائه تسهیلات علمی، فنی، مالی و اجرائی به صاحبان اختراع و نوآوری
  • تقویت و تشویق بخش خصوصی در انجام فعالیت های منتج به فناوری
  • ایجاد سازو کارهای حمایتی از طریق سازماندهی تشکیلات