مدیریت کتابخانه و مرکز اسناد رسمی و اطلاع رسانی

مدیریت کتابخانه و مرکز اسناد رسمی و اطلاع‌رسانی :دکتر حسام ورعی

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: دکترای عمران-سازه

اطلاعات تماس:(021)44320647 داخلی 309

  • تأمین منابع علمی برای پشتیبانی تحقیق و پژوهش دانشجویان، پژوهشگران و اعضای هیات علمی
  • تأمین دسترسی اعضاء به منابع اطلاعات علمی روزآمد، گردآوری، سازماندهی و اشاعه اطلاعات علمی
  • آموزش نحوه بهره برداری از منابع علمی به کاربران از طریق برگزاری کلاس حضوری، دوره مجازی، انتشار بروشورها و ... با استفاده از فناوری های روز
  • نظارت و ارائه کمک های فنی و تخصصی به کتابخانه های دانشکده ها و پژوهشکده‌ها و مراکز تحقیقاتی مطابق با سیاست ها و اهداف کلان دانشگاه
  • تلاش، هماهنگی و پیگیری برای عضویت کتابخانه مرکزی در مجامع و انجمن های داخلی و بین المللی تخصصی مرتبط
  • عضویت و شرکت فعال در کنسرسیوم های تأمین منابع علمی داخلی و بین المللی
  • پیشنهاد یا انجام طرح های پژوهشی مرتبط با کتابداری به حوزه تخصصی مربوط
  • ارتباط و انعقاد قرارداد با کتابخانه و مراکز اطلاع رسانی علمی داخل و خارج کشور جهت تقویت دسترسی به منابع علمی و تبادل منابع
  • انجام سایر امور محوله از سوی معاونت پژوهشی و فناوری و ریاست دانشگاه