مدیریت کنفرانس ها و همایش ها

دفتر کنفرانس‌ها و همایش‌ها: دکتر حامده راستایی

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: دکترای فلسفه و کلام اسلامی

اطلاعات تماس:(021)44320647 داخلی 210