دفتر حقوقی

دفتر حقوقی دانشگاه به منظور انجام خدمات حقوقی در جهت اجرای صحیح قوانین و مقررات و استیفای حقوق دانشگاه و حفظ منافع و مصالح آن در تنظیم روابط با اشخاص حقیقی و حقوقی تحت نظارت مستقیم ریاست محترم دانشگاه تشکیل گردیده است.

از جمله وظایف و اختیارات اداره کل امورحقوقی  می­توان به موارد ذیل اشاره نمود:

  • اقامه دعاوی کیفری و حقوقی از طرف دانشگاه بر علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که حقوق و منافع دانشگاه را تضییع نموده‌اند.
  • دفاع از منافع و حقوق دانشگاه در برابر دادخواست‌ها، شکایات و اعلام جرم‌هایی که علیه آن می‌شود.
  • انجام امور مربوط به شکایات مستخدمین علیه دانشگاه  در دیوان عدالت اداری و تنظیم لوایح و حضور درجلسات رسیدگی.
  • تنظیم متن لوایح دفاعی و حسن جریان امور محوله وتعقیب و پیگیری دعاوی تا خاتمه آن.
  • تهیه و تنظیم نمونه یکسان قراردادها از قبیل قراردادهای همکاری موضوع قانون کار، قراردادهای پیمانکاری، قراردادهای خرید بین المللی ارزی و ریالی، قرارداد خرید نشریات الکترونیکی، قراردادهای اجاره، وقف، بیع نامه، اذن در انتفاع، مزرعه، مضاربه و...
  • اظهارنظر درخصوص قراردادهای ارسالی به اداره کل امورحقوقی و اصلاح آنها در صورت لزوم.
  • اصلاح و اظهار نظر در خصوص اساسنامه‌های موسسات، دانشکده‌ها  دانشگاه.
  • تثبیت وضعیت تصرفات حقوقی املاک از طریق تحدید حدود و ثغور و نقشه ثبتی و موقعیت املاک و بهره گیری از نظرات کارشناسی در زمینه‌های ثبتی، نقشه برداری و تحدید حدود و ارزیابی املاک و ثبت املاک و مستغلات و اخذ سند برای آنها.
  • اعمال نظارت مستمر بر وضعیت املاک و مستغلات دانشگاه در نقاط مختلف کشور و شناخت وضعیت و استعداد املاک و مستغلات و ارائه پیشنهاد به مسئولان دانشگاه در راستای بهره برداری بهینه از املاک.

این واحد علاوه بر موارد فوق اقدام به برگزاری کلاس های آموزشی در خصوص مسائل حقوقی با واحدهای مالی و پشتیبانی جهت پیشگیری از مشکلات احتمالی می نماید.