مدیریت مرکز رشد و استارتاپ ها و شتاب دهنده ها

سازمان های نوپا که با هدف توسعه فناوری آغاز به فعالیت می نمایند، عموماً مؤسساتی کوچک و در عین حال دارای نقش مؤثر در تولید فناوری و ایجادد کارآفرینی هستندو فشار سنگین هزینه های راه اندازی که با بنیه مایل آنان سازگاری ندارد از یک سو و عدم برخورداری از تجربه لازم برای رفع موانع اولیه از سوی دیگر، به بار نشستن تلاشهای آنان را در هاله ای از ابهام و تردید قرار می دهد.

این واحد ها که باید با ریسک بالا فعالیت خود را شروع کنند، دورنمای اطمینان بخشی برای دست یابی به موقعیت ندارند. مخاطرات بالا و عدم تضمین موفقیت تا حدی جدی است که بسیاری از نیروهای مستعد و دارای پتانسیل از جمله بسیاری از فارغ التحصیلان دانشگاهی نسبت به راه اندازی واحد خصوصی فناور رغبت نشان نمیدهند. ایجاد مراکز رشد، با هدف کاهش موانع و کاستن عوامل بازدارنده فعالیت های آغازین مؤسسات فناور نوپا می باشد. این مراکز با پشتیبانی های لازم و ارائه خدمات اولیه، نقش مؤثری در پا گرفتن . بالندگی و بالاخره افزایش ضریب موفقیت این واحد ها خواهند داشت. مرکز رشد واحدهای فناور آل طه برای ایفای چنین نقشی در آبان ماه سال 1397 رسماً آغاز به فعالیت کرد.

ماموریت های مرکز رشد در راستای مؤسسه آموزش عالی آل طه

  • به کارگیری مؤثر نتایج تحقیقات فناوری های نوین از طریق حمایت از تکمیل چرخه تحقیق تا تولید
  • پشتیبانی و ازائه تسهیلات علمی، فنی ، مالی و اجرائی به صاحبان اختراع و نوآوری
  • تقویت و تشویق بخش خصوصی در انجام فعالیت های منتج به فناوری
  • ایجاد ساز و کارهای حمایتی از طریق سازماندهی تشکیلات