معرفی و تاریخچه دانشکده

گروه زیست شناسی دانشگاه آل طه در مهر۱۳۹۳ با اخذرشته سلولی و ملکولی گرایش ژنتیک آغاز به کار کرد و موفق شد به واسطه همکاری های موجود با پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری و همچنین آزمایشگاه ها و شرکت های زیستی در مهر ۱۳۹۴ مجوز رشته زیست شناسی سلولی مولکولی گرایش سلولی مولکولی را از وزارت علوم وتحقیقات و فناوری دریافت کند. همچنین در مهر ۱۳۹۷ با اخذ مجوز رشته زیست فناوری گروه زیست فناوری را نیز تاسیس کرد. در مهر ۱۳۹۸ با اخذ رشته میکروبیولوژی در گروه میکروبیولوژی پذایری دانشجویان متقاضی شد. این گروه به واسطه موفقیت دانش آموختگان خود در عرصه تحصیلات تکمیلی و ورود ایشان به مقاطع بالاتر و دانشگاههای برتر کشور موفق شد در مهر ۱۳۹۹مجوز ارشد رشته ژنتیک را اخد نمایید.

حوزه های پژوهش در دانشکده علوم پایه شامل انجام طرح های پژوهشی مستقل و مشترک با سایر ارگان های پژوهشی  کشور،برگزاری دوره های تخصصی تکنیک های آزمایشگاهی، برگزاری همایش ها و کنفرانس های علمی داخلی و ملی می‌باشد.

زمینه‌های تحقیق و پژوهش اساتید دانشکده علوم پایه شامل تحقیقات سرطان، مسیرهای پیام رسانی‌درسلول،نانوبیوتکنولوژی، سلول های بنیادی و بیو انفورماتیک است.

دانشکده علوم پایه پتانسیل انجام طرح های پزوهشی مقاله محور و همچنین طرح های دانش بنیان می باشد تا بتواند از این راه قدمی هر چند ناچیز در راه ارتقای سطح علمی و اقتصاد ملی کشور بردارد.