معاونت پشتیبانی و منابع انسانی

اداره کل منابع انسانی به عنوان قلب تپنده دانشگاه شناخته می‌شود. این اداره کل دارای سه معاونت در حوزه آموزش و توسعه منابع انسانی، امور اعضای هیأت علمی و امور کارکنان غیر آموزشی می‌باشد که هر کدام عهده‌دار وظایفی در زمینه منابع انسانی هستند و به تمام همکاران دانشگاهی اعم از اعضای هیات علمی و کارمندان خدمت رسانی می‌کنند.

اهم فعالیت‌های اداره کل منابع انسانی در معاونت‌های مذکور به صورت خلاصه عبارتند از:

 • بررسی مستمر در خصوص منابع انسانی دانشگاه نظیر ساختار، فرایند جذب و نگهداشت، ارزشیابی، صدور احکام، آموزش و...؛
 • استقرار ساز و کار ارتباط و تعامل سودمند با دانشکده‌ها، مؤسسات و واحدهای سازمانی برای ساماندهی امور مربوط به نیروی انسانی؛
 • طراحی و تدوین شاخص‌ها، معیارها و استانداردهای ویژه در زمینه بهره‌وری نیروی انسانی، آموزش‌های ضمن خدمت و...؛
 • استقرار سامانه نظارت و ارزیابی مستمر و پویا بر منابع انسانی نظیر ارزشیابی دوره‌ای و ارزیابی عملکرد کارمندان؛
 • استقرار نظام مشخص انجام فرایند برنامه‌های مدیریت نظیر اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، بازنشستگی، ارزشیابی، انتصابات، آموزش ضمن خدمت، امور رفاهی (تسهیلات مالی و خدمات بیمه‌ای)، صدور احکام ترفیع، ارتقا، فوق‌العاده‌ها، تمدید قرارداد، تبدیل وضعیت و... اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه؛
 • ساماندهی و مستند‌سازی نظام رسته‌ها و رشته‌های شغلی و شرایط تصدی مشاغل و نظارت بر حسن اجرای آنها؛
 • بهبود و توسعه امور مدیریت منابع انسانی در قالب دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی و اجرای صحیح قوانین و مقررات؛
 • سنجش نیازهای دانشگاه به منابع انسانی، آموزش‌های ضمن خدمت و اتخاذ تمهیدات مناسب برای تأمین آنها در قالب مقررات و مجوزهای مربوطه و متناسب با منابع مالی؛
 • برنامه‌ریزی نیروی انسانی در قالب برنامه‌های عملیاتی برای جذب نیروی انسانی مورد نیاز در قالب آزمون استخدامی، جابجایی نیروها در واحدها، کاهش نیروی انسانی مازاد و...؛
 • ساماندهی نظام مکانیزه مدیریت منابع انسانی و بهره‌گیری از سایر سیستم‌های موجود، نظیر سیستم مالی برای بهبود و توسعه فرایندهای اجرایی؛
 • برگزاری و تشکیل جلسات هیات اجرایی، کمیته ارتقای کارکنان غیر آموزشی، مشارکت در هیأت جذب و استخدام اعضای هیأت علمی، هیأت ممیزه، کمیته ترفیعات، شورای معاونین اداری و مالی دانشگاه و شورای مدیران حوزه معاونت اداری و مالی، برای اجرای برنامه‌ها و تصمیم‌های مربوط به منابع انسانی؛
 • تنظیم و تدوین گزارش‌های ادواری و مستمر از فعالیت‌های واحد تحت سرپرستی و انعکاس آن به مدیران؛
 • بهره‌مندی هر چه بیشتر از فضای مجازی در اجرای وظایف.