معاونت پژوهشی و فناوری

اهداف

 1. بهبود نظام جامع پژوهشی و فناوری دانشگاه
 2. بسترسازی برای افزایش تولیدات علمی دانشگاه
 3. ایجاد شرایط مطلوب برای تجاری سازی نتایج پژوهشی و فناوری
 4. تجهیز دانشگاه به امکانات زیرساختی و فناوری­های نوین
 5. افزایش درآمدهای پژوهشی دانشگاه

برنامه های عملیاتی

 1. تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل اجرایی و ارزیابی عملکرد پژوهش و فناوری
 2. فراهم نمودن تمهیدات لازم جهت بهره گیری بهینه از امکانات، ظرفیتها و توانایی های بالقوه دانشگاه
 3. ایجاد و تصویب طرح جامع پژوهشی دانشگاه
 4. ابلاغ و اجرای طرح جامع پژوهشی تصویب شده دانشگاه
 5. افزایش تعامل میان مراکز پژوهشی و مراکز آموزشی دانشگاه
 6. افزایش تعامل میان مراکز پژوهشی و دستگاه­های اجرایی برای جذب اعتبارات پژوهشی و فناوری
 7. تجمیع و ساماندهی مراکز تحقیقاتی و پژوهشکده ها
 8. ارزیابی عملکرد مراکز تحقیقاتی و پژوهشکده های دانشگاه