کانون جامع دانش آموختگان

                              اطلاعیه کانون جامع دانش آموختگان
به اطلاع کلیه دانشجویان عزیز فارغ التحصیل در کلیه مقاطع و رشته‌ها می رساند،کانون جامع دانش آموختگان دانشگاه آل طه بار دیگر فعالیت خود را از سر گرفته است.
این کانون با هدف ارتقاء سطح علمی دانشجویان فارغ التحصیل، همراهی در انجام پروژه ها، همکاری در تهیه مقالات، تقویت روحیه خودباوری و نشاط در آن ها و... تشکیل و جهت عضویت از کلیه دانشجویان دعوت به عمل می‌آورد.
باشگاه دانشجویی معاونت فرهنگی و دانشجویی از همه دانشجویان گرامی جهت عضویت در این کانون دعوت به عمل می آورد.
لطفا جهت عضویت لینک زیر را تکمیل نمایید
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCbK2uvsVTfEWivc5JLl_F4xiulpaNEWkBrhOSajVrm_iEiA/viewform?usp=sf_link