باشگاه دانشجویی

معرفی

باشگاه دانشجویی، یکی از زیر مجموعه‌های معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آل طه بوده و در راستای رسالت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه فعالیت می‌کند. ایجاد روحیه مشارکت، حمایت از تولیدات فرهنگی، گسترش زمینه‌های آزاداندیشی، ارتقاء حس مسئولیت پذیری و خود باوری و تقویت هویت فردی و گروهی دانشجویان از سیاست های باشگاه دانشجویی می باشد.

جهت دانلود ساختار سازمانی باشگاه دانشجویی دانشگاه کلیک نمایید.(PDF)


کارشناسان

  •  فهیمه تورانی ـ داخلی ۴۰۲