مسئول و کارشناس

مسئول باشگاه دانشجویی:

 

دکتر عطیه سیدرضا دولابی

ایمیل: at.seyedreza@gmail.com

شماره تماس:021-44320649 داخلی 401

کارشناس باشگاه:

خانم مبینا نظری پور