فهیمه میرزایی

 نام و نام خانوادگی: فهیمه میرزایی

گروه: فنی و مهندسی  / معماری

 

سوابق تحصیلی:

کارشناسی:معماری--دانشکده فنی ومهندسی ایران- شریعتی

کارشناسی ارشد:معماری دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)  -  ایرانمعماری

دکتری:مهندسی معماری-دانشگاه علم و صنعت ایران 

سوابق آموزشی:

سوابق پژوهشی:

 

1خلاقیت در طراحی معماری

سایر مجلات داخلی1390  - 

2ارزیابی اقلیمی طرح‌های بهسازی‌ مسکن روستایی (مورد پژوهی: مناطق کوهستانی استان تهران)علمی-پژوهشی1400  -  3خلاقیت در طراحی معماری

سایر مجلات داخلی1390  -  4مقایسه تطبیقی فرایند تولید آجر و مصالح ساختمانی رایج با عملکرد مشابه از نظر پایداریسایر مجلات داخلی1395  -  5 نقش حیاط در خانه های دوره ی صفویه در شهر اصفهان

سایر مجلات داخلی1394  - 

مقاله مجله

6 نقش معماری در پیشرفت مدارس با رویکرد انعطاف پذیریISI  -  2015

7کاربرد سازه های سنتی آب به عنوان مورد سیستم های انرژی منفعل

ISI  -  2013

8مدل سازی الگوهای مسکن بهینه شده برای مجتمع های تولید سریع ایران ، تهرانسایر مجلات خارجی2014  -  9پیشنهاد الگوی کارآمدتر برای تقویت تهویه طبیعی در ساختمانهای مسکونیسایر مجلات خارجی2014  - 

10اثر شاکله بافت بر میزان جذب تابش خورشیدی بنا در واحدهای همسایگی مناطق با اقلیم سرد (مطالعه موردی: روستای چهرقان)علمی-پژوهشی1398  - 

مقاله کنفرانس

1بررسی طول عمر ساختمانمشهد۱۴۰۰/۰۵/۰۱  -  2بررسی تاثیر عوامل محیطی بر میزان خلاقیت کودکان در طراحی مهدکودکمشهد۱۴۰۰/۰۵/۰۱  - 

3بررسی کاربرد نانو تکنولوژی در صنعت ساخت و سازموسسه آموزش عالی خاوران۱۴۰۰/۰۵/۰۱  - 

4ارائه راهکارهای طراحی معماری مجتمع‌های تجاری جهت ارتقاء و افزایش کیفیت بهره وری (مورد پژوهش: استان تهران)خواجه نصیر طوسی۱۴۰۰/۰۵/۰۱  - 

5ارزیابی میزان کاهش مصرف انرژی در ساختمان‌های اداری در منطقه 22 تهران با استفاده از مکانیزم دودکش خورشیدیدانشگاه شهید رجایی تهران۱۴۰۰/۰۵/۰۱  -  6کاربرد مصالح هوشمند در بام سرد و کفسازیمشهد۱۴۰۰/۰۵/۰۱  - 

مقاله کنفرانس

7          در سیستم اتوماسیون و بهینه‌سازی مصرف انرژی PLC نقشمشهد۱۴۰۰/۰۵/۰۱  -  8طراحی و ساخت و ساز پایدار در هتل‌ها با رویکرد زیست‌محیطیمشهد۱۴۰۰/۰۵/۰۱  -  9بررسی تاثیر هوشمندسازی مدارس در بهینه‌سازی مصرف انرژیمشهد۱۴۰۰/۰۵/۰۱  -  10GAD)بررسی نقش معماری عملکرد مراکز تخصصی درمان کودکان دارای اختلال اضطراب فراگیر( مشهد۱۴۰۰/۰۵/۰۱  -  11بررسی تاثیر اقلیم در شکل‌گیری بازارهای ایرانمشهد۱۴۰۰/۰۵/۰۱  -  12بررسی تطبیقی نقش مایه‌های نمایی بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی با آرامگاه شیخ حیدر مشکین شهرمشهد۱۴۰۰/۰۵/۰۱  -  13طراحی تجمیعی ساختمان‌های اداری راه‌آهن کرج با رویکرد معماری پایدار برای نیل به توسعه پایدارمشهد۱۴۰۰/۰۵/۰۱  -  14امکان‌سنجی ساخت ساختمان کربن صفر در شهر تهرانمشهد۱۴۰۰/۰۵/۰۱  -  15بررسی اثربخشی فضاهای سبز در تعاملات اجتماعی در مجتمع‌های مسکونیمشهد۱۴۰۰/۰۵/۰۱  -  16طراحی تالار شهر با رویکرد معماری سبز (پایدار)/ هشتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم معماری و شهرسازی ایرانمشهد۱۴۰۰/۰۵/۰۱  - 

17معماری هتل بیمارستان با رویکرد توریست درمانی و حس تعلق به مکانمرکز مطالعات و تحقیقات علون و فنون بنیادین در جامع۱۴۰۰/۰۵/۰۱  -  18امکان‌سنجی ساخت ساختمان کربن صفر در شهر تهران

مرکز مطالعات و تحقیقات علون و فنون بنیادین در جامع۱۴۰۰/۰۵/۰۱  -  19ارزیابی میزان کاهش بار سرمایشی در ساختمان مسکونی با استفاده از مصالح تغییر فازدهنده در جداره بیرونی (نمونه موردی ساختمان مسکونی مرکز مطالعات و تحقیقات علون و فنون بنیادین در جامع۱۴۰۰/۰۵/۰۱  - 

مقاله کنفرانس

xplaining Principles of Architecture Design in Green Schools (Case Study: Schools in Sari City)                               20

Tehran  -  ۱۴۰۰/۰۵/۰۱

21تبیین اصول طراحی معماری در مدارس سبز (مطالعه موردی: مدارس شهر ساری)دانشگاه تهران۱۴۰۰/۰۸/۲۷  - 

22افزایش بهره وری انرژی در طراحی ساختمان اداری در تهران با استفاده از منابع انرژی تجدید پذیراردبیل۱۴۰۰/۰۲/۰۹  - 

23مقایسه تطبیقی فرایند تولید آجر و مصالح ساختمانی رایج با عملکرد مشابه از نظر پایداریفرهنگستان هنر تهران۱۳۹۵/۰۸/۱۵  - 

24نقش حیاط در خانه های دوره ی صفویه در شهر اصفهانکوهدشت۱۳۹۴/۰۲/۰۳  - 

عنوان کتاب

1جایگاه انرژی در سیاست‌ها و قوانین کشور ایرانجهاد دانشگاهی قزوین1400  - 

سوابق اجرائی: