عطیه سیدرضا دولابی

نام و نام خانوادگی: عطیه سیدرضا دولابی

مرتبه علمی: استادیار

گروه: علوم انسانی - روانشناسی- علوم تربیتی

 

سوابق تحصیلی:

کارشناسی: ریاضی کاربردی- دانشگاه الزهرا(روزانه)

کارشناسی ارشد: مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی-

دکتری: دانشگاه خوارزمی(روزانه)

 

سوابق پژوهشی:

تألیف مقاله:

-توانمندسازی زنان از طریق آموزش عالی: مقایسه ایران و ترکیه- نخستین همایش بین المللی زنان و زندگی شهری، تهران، برج میلاد(1395)-عطیه سیدرضا, غلامرضا ذاکرصالحی, نسرین نورشاهی

-بررسی تطبیقی ارزیابی کیفیت تدریس در آموزش عالی نامه آموزش عالی؛ تهران؛سازمان سنجش, دوره 9 شماره 35(1395)-عطیه سیدرضا

-تاملی بر چشم انداز 50 دانشگاه برتر دنیا: یک مقایسه تطبیقی-نامه آموزش عالی؛ تهران, سازمان سنجش، دوره 11، شماره 42 (1397)-عطیه سیدرضا, حسن رضا زین آبادی

-ارائه مدل پذیرش یادگیری با موبایل در آموزش عالی دوازدهمین کنفرانس ملی و ششمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی (1396)- عطیه سیدرضا

-تأملی بر ماموریت های دانشگاه های مطرح دنیا:مقایسه تطبیقی 50 دانشگاه برتر دنیا براساس رتبه بندی تایمز-دومین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در علوم انسانی و روانشناسی-عطیه سیدرضا, حسن رضا زین آبادی

-A comparative study of women’s participation in higher education in selected countries from 2007 to 2017-Germany- Rostock(2018)-Atiye SeyedrezaPresenting mobile learning acceptance model in higher educationhttps://ieeexplore.ieee.org/document/8586688

DOI: 10.1109/ICELET.2018.8586688-Atiye Seyedreza

-مقایسه تطبیقی ماموریتها و محتوای مراکز بالندگی اعضای هیئت علمی دردانشگاه های کلاس جهانی-هشتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی (1399)- عطیه سیدرضا

-تحلیلی بر ماموریتها و اهداف، محتوا؛ ابزارها و کارکردهای مراکز بالندگی اعضای هیئت علمی در دانشگاههای کلاس جهانی: مقایسهای تطبیقی دو ماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی (دوره 15؛شماره 4؛1401 )عطیه سیدرضا, حسن رضا زین آبادی, حمیدرضا آراسته, بیژن عبدالهی

-سیاستگذاری آموزشی وآموزش عالی در بسترسیاستهای عمومی: از دوره قاجار تا پایان دوره پهلوی-فصلنامه راهبرد فرهنگ( زمستان 1400،شماره 56) حمید جاودانی، عطیه سیدرضا

-طرح های پژوهشی:

-نظام آموزش عالی لهستان-تهران، بنیاد دانشنامه نگاری ایران(1394) عطیه سیدرضا

-نظام آموزش عالی لیبی-نویسنده دوم, تهران، بنیاد دانشنامه نگاری ایران(1394) عطیه سیدرضا، نسرین نورشاهی

-نظام آموزش عالی سودان-نویسنده دوم، تهران بنیاد دانشنامه نگاری ایران(1394) حمید جاودانی, عطیه سیدرضا

-جامعه دانش، جامعه اطلاعاتی-نویسنده دوم، تهران بنیاد دانشنامه نگاری ایران(1394)-حمید جاودانی, عطیه

سیدرضا, مینا پورمحمدی

سوابق تدریس:

 -زبان انگلیسی-آموزشگاه زبان انگلیسی آثار1396-1389

-زبان انگلیسی-آموزشگاه زبان انگلیسی پل1393

-مترجم زبان انگلیسی-1393 تاکنون

-ریاضیات پایه 5 تا 7-1389 تاکنون

- نظارت و راهنمایی آموزشی-دانشکده علوم تربیتی دانشگاه آل طه مهر 1401

-مدیریت عمومی-دانشکده علوم تربیتی دانشگاه آل طه مهر 1401

- رفتار سازمانی و روابط انسانی در سازمان ها-دانشکده علوم تربیتی دانشگاه آل طه مهر 1401

سوابق اجرایی:

-کارشناس اموزش شرکت بازرسی پرنیان پایش اندیشه کادوس1400

-نماینده شرکت بازرسی پرنیان پایش اندیشه کادوس در استان گلستان- شرکت بازرسی پرنیان پایش اندیشه کادوس   1401

--مسئول باشگاه دانشجویی دانشکده علوم تربیتی دانشگاه آل طه مهر 1401

- مبانی و کاربرد کامپیوتر در مدیریت-دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی-مهر 1401

همایش وکارگاه ها:

-ارائه نتایج حاصل از پژوهش در انجمن جامعه شناسی دانشگاه تهران  انجمن جامعه شناسی ایران(1394)

-پنل تخصصی خصوصی سازی آموزش عالی در برنامه چهارم و پنجم توسعه-موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی(1395)

-نخستین همایش بین المللی زنان و زندگی شهری- برج میلاد (1395)

-کارگاه آموزشی تحلیل داده های کیفی با استفاده از نرم افزار NVivo  پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران(1396)

-کارگاه آموزشی تحلیل داده های کیفی با استفاده از نرم افزارMaxqda پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران(1396)

-کارگاه آینده پژوهی: روش ها و ابزار   پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران(1396)

-ارائه مقاله " ارائه مدل پذیرش یادگیری با موبایل در آموزش عالی"    دوازدهمین کنفرانس ملی و ششمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران(1396)

-کارگاه آموزشی نرم افزار Lisrel - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (1397)

-برگزاری کارگاه آموزش مفاهیم پایه ریاضی به شیوه آیمت نهمین نمایشگاه بین المللی مادر، کودک، فرزند( نمایشگاه بین االمللی تهران، سالن 21)(1397)

-آشنایی با نهادهای سیاست پژوهی آموزش عالی-دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران(1397)

-کندوکاوی در سکانداری آموزش عالی و دانشگاهی کانادا - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران(1397)

            -Humans and social networks-Germany- Rostock(2018)

-دومین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در علوم انسانی و روانشناسی  مرکز همایشهای بین المللی صدا وسیما(1397)

-جشنواره فرهنگی هنری 40( بخش شعر)-بسیج استان تهران(1398)

-کارگاه TTCمرکز توسعه آموزشهای فرهنگی واجتماعی دانشگاه تهران (1398)

-هشتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی  -گرجستان، تفلیس(1399)

مهارت ها و تخصص ها:

-تحلیل داده های کمی با نرم افزار SPSS 

-تحلیل داده های کیفی با نرم افزار Nvivo  

-تحلیل داده های کیفی با نرم افزار Maxqda 

-مهارت های 7گانه کامپیوتر ICDL 

-آینده پژوهی و سناریو نویسی

-تحلیل داده های کمی با استفاده از نرم افزارLisrel 

-زبان انگلیسی

-زبان ژاپنی

مدارک و موفقیت های علمی:

-تافل PBT با نمره 520 -   آموزشگاه زبان شکوه نارمک

-تافل تولیمو با نمره 550 - سازمان سنجش(1393)

-مکالمه زبان انگلیسی -  آموزشگاه زبان شکوه نارمک

-تافل تولیمو با نمره 523-سازمان سنجش(1396)

 - ICDL با نمره 97 - انستیتو ایز ایران

-آموزش مربی کتاب Top Notch - آموزشگاه زبان پل

-تحلیل داده های کیفی با نرم افزار Nvivo -   پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

-تحلیل داده های کیفی با نرم افزار Maxqda-  پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

-آینده نگاری و سناریو نویسی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

-تحلیل داده های کمی با استفاده از نرم افزار Lisrel- -پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

- Humans and social networks Germany- Rostock(2018)

-JLPT N5 Japan Foundation(2019)

-آشنایی با استاندارد 12000- غذای حلالاستاندارد استان گیلان، 1400

-آشنایی با آموزش الکترونیک- استاندارد 10000استاندارد استان کرمان، 1400

-آشنایی با استاندارد مدیریت ایمنی در صنایع غذایی براساس ایزو22000استاندارد استان تهران، 1400

-آشنایی با الزامات عمومی آزمون مهارت براساس ایزو17043 -  استاندارد استان همدان،1400