پارک علم و فناوری

برنامه‌ریزی، اداره و هدایت امور تجاری‌سازی دستاوردهای فناوری و نوآوری؛

ارتقای کارآفرینی فناورانه و بهبود فضای کسب و کار دانش‌بنیان و هدایت سرمایه‌های کشور برای تولید کالا و خدمات دانش‌بنیان؛

تدوین برنامه‌های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت به منظور توسعه کمی و کیفی فناوری و نوآوری؛ بررسی و نظارت بر عملکرد واحدها؛

بالا بردن سطح مشارکت دانشگاه در تولید و انتشار فناوری و نوآوری از طریق ساماندهی و هدایت فعالیت‌های مرتبط؛

حمایت از پژوهشگران/نوآوران دانشگاهی در داخل و خارج کشور برای توسعه فناوری و تولید ثروت دانش‌بنیان؛

هدایت، پشتیبانی و نظارت بر تجاری‌سازی نتایج پژوهشی؛

هدایت، پشتیبانی و نظارت بر راه اندازی و عملکرد مراکز رشد و فناوری در واحدهای دانشگاهی؛

ساماندهی، تشکیل، هدایت و نظارت بر تشکیل شرکت‌های دانش‌بنیان در واحد های دانشگاهی؛

ایجاد شبکه دانشی با مشارکت نهادهای تجاری، عمومی و صنعتی، جذب و تبدیل ایده ها، ابتکارات و نوآوری ها به تولید و مشاغل پایدار.