سهامه محبی

سهامه محبی

علوم پایه و زیست شناسی

 

 

 

 

 

سوابق تحصیلی:

کارشناسی: زیست ­شناسی سلولی و مولکولی، دانشگاه تهران(رتبه کنکور :416)

کارشناسی ارشد:بیوشیمی ، دانشگاه تربیت مدرس، درجه عالی

دکتری: نانوبیوتکنولوژی، دانشگاه تربیت مدرس، درجه عالی

سوابق آموزشی:

 

 • گذراندن 14 واحد صلاحیت مدرسی و دریافت مدرک صلاحیت مدرسی با معدل 8/18
 • از دانشگاه تربیت مدرس
 • تدریس در دانشگاه آزاد ، دانشکده فناوریهای نوین، واحد علوم دارویی از سال1391 تا کنون
 • تدریس در دانشگاه آل طه
 • دروس تدریس شده در مقطع دکترا
 • نانو مدیسین(دکترای نانو پزشکی)، 3واحد
 • دستکاری بیولوژیک( دکترای نانوپزشکی)،2 واحد
 • طراحی نانو مواد (دکترای نانو پزشکی)3 واحد
 • دروس تدریس شده در مقطع کارشناسی ارشد
 • نانو مواد و نانو ساختارها(ارشد نانو پزشکی)،  2 واحد
 • ژنتیک انسانی (ارشد ژنتیک)، 2 واحد
 • روشهای سنتز نانو ساختارها(ارشد نانو شیمی)، 3 واحد
 • کاربرد فناوری نانو در شیمی دارویی(ارشد شیمی دارویی) 2 واحد
 • طراحی نانو مواد ( ارشد و دکترای نانو پزشکی) 3 واحد
 • نانوبیوتکنولوژی ( ارشد نانوپزشکی)2 واحد
 • دروس تدریس شده  به دانشجویان کارشناسی:
 • مقدمه ای بر نانو به دانشجویان کارشناسی شیمی دارویی، 2 واحد
 • نانوزیست فناوری به دانشجویان کارشناسی بیوتکنولوژی، 2واحد
 • بیوشیمی عمومی به دانشجویان کارشناسی شیمی دارویی، 2 واحد
 • ژتنیک انسانی به دانشجویان سلولی و مولکولی و ژنتیک، 2 واحد
 • بیوشیمی فیزیک به دانشجویان سلولی و مولکولی، میکروبیولوژی، 3 واحد
 • بیوشیمی 1 و 2 اختصاصی به دانشجویان سلولی و مولکولی و میکروبیولوژی، هر کدام 3 واحد
 • آزمایشگاه­های بیوشیمی 1 و 2 به دانشجویان سلولی و مولکولی و میکروبیولوژی

سوابق پژوهشی:

 • کتاب  "فناوری نانو، دنیای نامرئی " ، ترجمه، انتشارات خانه زیست شناسی،1389
 • کتاب  " زیست شناسی و بهداشت اول دبیرستان " ، تالیف، انتشارات خانه زیست شناسی،1389چاپ اول، 1393 چاپ هشتم
 • کتاب دایره المعارف بیماریهای ژنتیک، تالیف ، نشر نهر،در دست چاپ
 • کتاب نانو فناوری DNA و RNA ، تشخیص و درمان در پزشکی، ترجمه، در دست چاپ
 • ترجمه مقالات سایت ستاد نانو،1387
 • نگارش صفحه علم هفته نامه کتاب هفته به مدت یک سال،1385- 1384.
 • معرفی رشته نانوبیوتکنولوژی در کتاب "همراه ارشد " انتشارات خانه زیست شناسی،1392
 • همکاری با بخش "منشا حیات " مجله نجوم،1384-1382

اختراع، طرح ، مشاوره و کارگاه

 • ثبت اختراع به شماره اظهارنامه­ی 139550140003014384 و شماره ثبت 94060 با عنوان "نانومیله طلای عامل دار شده با پپتید RGD-HK به عنوان یک نانوحامل زیست سازگار و هدفمند برای انتقال الیگونوکلئوتیدها به سلولهای سرطانی"

مشارکت در طرح و پایان نامه

 
 • همکار اصلی در طرح مربوط به طراحی الیگوهای آنتی سنس علیه ژن TWIST1 در رده های سلولی پروستات، سازمان پژوهشهای صنعتی ایران
 • استاد راهنمای اصلی رای دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک با عنوان "ارزیابی درمان رمدسیویر بر بیان ژن CASPASE8 مسیر آپوپتوز سلولی در بیمار مبتلا به کووید-19"
 • استاد راهنمای اصلی رای دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک با عنوان " ارزیابی درمان رمدسیویر بر بیان ژن PTP1B مسیرهای مقاومت به انسولین در بیمار مبتلا به کووید-19"
 • استاد مشاور برای دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک با عنوان " ارزیابی درمان رمدسیویر بر بیان ژن سیکلین D مسیرهای انعقادی در بیمار مبتلا به کووید-19"
 • استاد مشاور برای دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک با عنوان " ارزیابی درمان رمدسیویر بر بیان ژن فاکتور 8 مسیرهای انعقادی در بیمار مبتلا به کووید-19"
 • استاد مشاور برای دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک با عنوان "ارزیابی درمان رمدسیویر بر بیان ژن NF-kb مسیرهای التهابی در بیمار مبتلا به کووید-19"
 • استاد راهنمای مشترک برای دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی با موضوع "رهایش ژن بوسیله نانو نیوزوم"
 • مشاور پایان نامه دانشجویکارشناسی ارشد بیوشیمی با موضوع طراحی الیگوهای آنتی سنس علیه ژن TWIST 1و بررسی نقش آنها در کاهش بیان پروتئین در رده های سلولی اولیه و پیشرفته پروستات
 • مشاور پایان نامه دانشجویکارشناسی ارشد بیوشیمی با موضوع طراحی الیگوهای آنتی سنس علیه ژن TWIST 1و بررسی نقش آنها در کاهش قدرت تهاجمی سلول­ها در رده های سلولی اولیه و پیشرفته پروستات
 • مشاور پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد با موضوع طراحی نانوبیوسنسور مبتنی بر تشدید پلاسمون سطحی برای تشخیص زودهنگام سرطان کولون
 • مشاور پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد با موضوع طراحی بیوسنسور بر پایه نانوذرات طلا برای تشخیص زودهنگام سرطان کولون
 • استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع "بررسی اثر ضد میکروبی و ضد بیوفیلمی نانونیوزم های حاوی نقره/ناپروکسن و روی/ناپروکسن بر روی گونه های میکروبی"

کارگاه:

 • همکار اصلی در ارائه ­ی کارگاه ATP-assay and Microbial screening based on Bioluminescence methods ، دانشگاه تربیت مدرس، 1386
 • همکار در ارائه کارگاه "مقاله نویسی" اسفند 1397 موسسه آل طه

مقالات:

RGD-HK peptide-functionalized gold nanorods emerge as targeted biocompatible nanocarriers for biomedical applications

S Mohebbi, T Tohidi Moghadam, M Nikkhah, M Behmanesh

Nanoscale research letters 14 (1), 1-12

Apoptosis induction in glioma cells by downregulation of HIF-1α gene

S Mohebbi, M Behmanesh, M Nikkhah, T Tohidi Moghadam

Modares Journal of Biotechnology 2019 9 (1), 103-110

Association of Ovarian Steroids in Follicular Fluid with Pregnancy Rates in Patients with or without Polycystic Ovary during in vitro Fertilization

R Mohammadi, S Arabzadeh, S Mohebbi

Journal of Genetic Resources, 2018 188-197

Induction of Bax and Caspase-3 Genes Expression by Simultaneous Administration of Phycocyanin and Citrullus Colocynthis Extract in Human Colorectal Cell Line (HT-29)

F Darabi, H Hassanpour, P Maghami, S Mohebbi, S Arabzadeh

Personalized Medicine Journal 2022 6 (23), 17-24

Inhibitory effect of TWIST1 antisense oligonucleotides on invasion rate on androgen dependent prostatic cancer cells

NB Sohameh Mohebbi

International Conference on Human Genetics and Genomics 2021

TWIST1 antisense oligonucleotides and inhibition of invasion in advanced prostatic cancer cell line

SM Nahid Bakhtiari

International Conference on Human Genetics and Genomics 2021

The Application of DNA-Functionalized Gold Nanoparticles for Detection of Metabolites and Nucleic Acids in Personalized Medicine

SM Roya Amirinejad, Zeinab Shirvani-Farsani

Personalized Medicine Journal(PMJ)  2021, 6 (21), 23-29

Apoptosis-Inducing Effect of Hesperidin on Breast Cancer Cell Line MCF7

NP Sohameh Mohebbi*

Personalized Medicine Journal(PMJ) 2021 5 (20), 21-23

Investigation of PTEN Promoter Methylation and Its Effect on Non-Small Cell Lung Carcinoma

SM Maryam Hassanlou*

Personalized Medicine Journal(PMJ) 2021 5 (20), 1-3

Design of antisense oligonucleotides against twist1 gene and evaluation of their anti-invasive effects in prostate cancer cell lines

S Yavari, N Kaveh, N Bakhtiari, MM Shokri, F Khodagholi, S Mohebi

Archives of Advances in Biosciences 2021 11 (1), 41-49

RNA nanotechnology breakthrough for targeted release of RNA-based drugs using cell-based aptamers

S Mohebbi, N Bakhtiari, F Charbgoo, Z Shirvani-Farsani

Medical Science Journal of Islamic Azad Univesity-Tehran Medical Branch 29 2020

Study of cytotoxic effect of twist1 antisense oligonucleotides on two prostate cancer cell lines

SM Neda Kaveh, Nahid Bakhtiari, Maryam Monsef-shokri,Fariba Khodagholi

2th International and 10th National Biotecnology Congress of Islamic 2019

RNA Nanotechnology in gene therapy for lung cancer

F Charbgoo, S Mohebbi, Z Shirvani-farsani, M Behmanesh

Nafas 2 (1), 1-9 2017

EFFECT OF PEPTIDE FUNCTIONALIZED GOLD NANOROD ON CELLULAR RESPONSE

S MOHEBBI, M NIKKHAH, M BEHMANESH

MOLECULAR BIOLOGY RESEARCH COMMUNICATIONS 3 (1), 216-216 2014

Vitamin D and asthma: A review of molecular mechanisms and clinical studies

MB Zeinab Shirvani-Farsani, Sepideh Jahngiri, Fahimeh Charbgoo, Sohameh Mohebbi

Nafas 1 (4)

2013

 • HIF1α Contributes to the NHEJ DNA Repair Pathway through Decreased Expression of XRCC4, submitted,،

Sara Ehteshamipour, Sohameh Mohebbi, Bahram Mohammad Soltani1, Esmaeil Rahimi, Mehrdad Behmanesh*

 • RNA nanotechnology in gene therapy for lung cancer, Journal of Nafas, July 2014

Fahimeh Charbgoo, Sohameh MohebbiSohameh, Z Shirvani-Farsani, Mehrdad Behmanesh

مقالات کامل همایشی

 • The importance of exosomes and their biological and genetic role in breast cancer

             August 2021The 8th National Congress on Biology and Natural Sciences of Iran

               Zahrasadat Heshmati,Fatemeh Dehghani,Parisa Rayomand, Sohameh Mohebbi*            Nanobiosensors and their applications in diagnosis

             August 2021The 8th National Congress on Biology and Natural Sciences of Iran

             Hoda Dashtipour,Ali Nouras, Neda Mousavi-Niri, Sohameh Mohebbi*

 • Fabrication of DNA and RNA nanospheres using Sonochemical mechanisms to transfer genetic information to cell"

The 7th national congress of biology and natural scences in Iran

Neda Mousavi-Niri, Sohameh Mohebbi*, Zahra Amini bayat, , Maryam Naseroleslami,

 • Application of nanobiosensors in the diagnosis of diseases, The 7th national congress of biology and natural scences in Iran

Mehrnaz Karimi, Sohameh Mohebbi, Someyeh Arabzadeh, Maryam Hassanlou

 • Two antisense RNA oligo design for TWIST1 gene and evaluation of their cytotoxic effect on two prostate cancer cell lines, The 3th National Conference and 1st  International

Conference on Applied Research in Biology

       Nahid Bakhtiari, Sohameh Mohebbi

 • Design of specific ASOs for Twist1 gene and study cytotoxicity of them on prostate cancer , 2th International and 10th national Biotechnology congress of Islamic Republic of Iran, 2017

Neda Kaveh, Nahid Bakhtiari, Maryam Monsef shokri, Fariba Khodagholi, Sohameh Mohebbi

 • Cytotoxic effects of antisense oligonucleotides designed against TWIST1 gene on two prostate cancer cell lines, 2th International and 10th national Biotechnology congress of Islamic Republic of Iran, 2017

Saeideh Yavari, Nahid Bakhtiari, Maryam Monsef shokri, Fariba Khodagholi, Sohameh Mohebbi

 • مقاله علمی ترویجی)مروری( : کاربرد نانوتکنولوژی در چشم پزشکی ، مجله چشم پزشکی نگاه

1392

 خلاصه مقالات و پوسترها

 • Changes in apoptotic pathways in corona patients

The 9th national congress of biology and natural sciences in Iran

Sahar sadat shakeri moghadam, Sohameh Mohebbi

 • An Overview of insulin resistance pathways

The 9th national congress of biology and natural sciences in Iran

                  F Ghomlaghi, S Mohebbi,S Arabzadeh,

 • Inhibitory effect of TWIST1 antisense oligonucleotides on invasion rate on androgen dependent prostatic cancer cells

                     Sohameh Mohebbi, Nahid Bakhtiari

                     International Conference on Human Genetics and Genomics

                    Sohameh Mohebbi, Nahid Bakhtiari

                     International Conference on Human Genetics and Genomic

 • SiRNA Knock-Down Of HIF-1α Resulted In Dramatically Changes In Cell Cycle And  Viability Of U87 Cell Line

              Sara Ehteshamipour, Sohameh Mohebbi, Esmaeil Rahimi, Bahram M Soltani

 • The effect of downregulation of HIF1a on the cell cycle and survival of HeLa cells,    The 7th national congress of biology and natural sciences in Iran

             Sara Ehteshamipour, Sohameh Mohebbi, Esmaeil Rahimi, Bahram M Soltani

 • Knockdown Effect of HIF-1α on Cell Cycle and Expression of XRCC3 Gen,                The 2th International and 4th national Genetics congress

              Sara Ehteshamipour, Sohameh Mohebbi, Esmaeil Rahimi, Bahram M Soltani

 • The Effect of Amniotic Membrane Stem Cell Injection on Interleukin 4 and 12 Expression in Heart Failure-Induced Male Rats, The 7th national congress of biology and natural scences in Iran

       Maryam Naseroleslami , Nahid Abutaleb , Neda Mousavi-Niri *, Sohameh Mohebbi

 • Evaluating the effect of SPION-labeled amniotic membrane stem cell on  heart failure, The 7th national congress of biology and natural scences in Iran

       Neda Mousavi-Niri, Nahid Abutaleb, Maryam Naseroleslami*, Sohameh Mohebbi

 • Nutrigenetics, Nutrigenomics and Cancer, The 7th national congress of biology and natural scences in Iran

          Zahra Khodadadi ,Mohanna Ebadi ,Sohameh Mohebbi*

 • Effect of Static Magnetic Field on ProIAPP amyloid aggregation formation,                    The 7th national congress of biology and natural scences in Iran

       Sohameh Mohebbi, Maryam Hassanlou

 • Predicted novel microRNAs located in human AKT1 gene using bioinformatic analysis, The 7th national congress of biology and natural scences in Iran

      Sohameh Mohebbi, Maryam Hassanlou

 • Targeting EGFR-expressing renal cell carcinoma using let-7a and anti-lncARSR containing exosomes, The 7th national congress of biology and natural scences in Iran

Sohameh Mohebbi, Maryam Hassanlou

 • The novel interdisciplinary design to upgrade CAR-T Cell technology,               February 2019The 4th International Biotechnology Student Conference.

    Fatemeh Akbarian, Sohameh Mohebbi*

 • Traditional to modern treatments for herpes simplex virus type 1 infections,

February 2020The 7th National Congress on Biology and Natural Sciences of Iran

Ali Nouras, Hoda Dashti poor, Sohameh Mohebbi*

 • An Overview of Prediction and Investigation studies of Protein Interaction,

February 2020The 7th National Congress on Biology and Natural Sciences of Iran

Hoda Dashtipour, Ali Nouras, Sohameh Mohebbi*

 • Gold nanorods as an effective tool for siRNA delivery, the 1st congress of  controled release in middle east, 2013

 • Effect of peptide functionalized gold nanorods on cellularresponse,

Congress of Protein and Peptide Sciences from Basic to Medical and Industrial Applications , shiraz 2013

 • Functionalization of gold nanorods with peptides for tumor targeting,  نانوپزشکی در تشخیص و درمان بیماری‌‌های صعب‌‌العلاج, February 2015

Sohameh MohebbiMehrdad BehmaneshMaryam Nikkhah

 • Effect of different organic solvents on kinetic parameters of firefly Luciferase,

 9th Iranian Biochemistry Congress and 2nd International Biochemistry and Molecular Biology Congress

Sohameh Mohebbi, Saman Hosseinkhani, Bijan Ranjbar, Farangis Ataei, 2006

 • Study of protease –sensitive regions in luciferasefrom glow –worm Lampyris Turkestanicus and Photinus Pyralis. 9th Iranian Biochemistry Congress and 2nd International Biochemistry and Molecular Biology Congress

Farangis Ataei, Saman Hosseinkhani, Bijan Ranjbar, Sohameh Mohebbi    

سخنرانی ها:

 • ارائه سخنرانی در دهمین کنگره سراسری بیوشیمی و سومین کنگره بین المللی بیوشیمی و
 • بیولوژی مولکولی،دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1386
 • سخنرانی کلیدی با عنوان )کلونینگ، تعین توالی و دستورزی ژنتیکی لوسیفرازهای گونه بومی ایران

برای رسیدن به لوسیفرازهای پایدار و قابلیت نشر نور قرمز( ،دومین همایش ملی زیست شناسیسلولی و مولکولی، کرمان، 1385

     کارگاه ها:

 • شرکت در کارگاه سه روزه بیوانفورماتیک، انستیتو پاستور ایران، شبکه پزشکی مولکولی کشور،
 • 1389
 • شرکت در کارگاه دو روزه )سنتز نانوذرات موجود در نقاط کوانتومی در حلالهای کئوردینه کننده و غیر کئوردینه کننده(، مرکز تحقیقات نانو بیوتکنولوژی، پژوهشگاه فناوری های نوین علومزیستی جهاد دانشگاهی-ابن سینا، 1389

شرکت در کارگاه نانوتکنولوژی ایران-کره،دو روز،دانشگاه تربیت مدرس، 1391

شرکت در کارگاه )مقاله نویسی( انستیتو پاستور ، شبکه شرق مدیترانه ای ژنومیکس و 

بیوتکنولوژی سلامت، شبکه همکار کمیته های تحقیقات دانشجویی تهران، ، 1389

شرکت در کارگاه Sequencingکمیته تحقیقات دانشجویی /انجمن علمی دانشکده علوم پزشکی ،

شرکت در کارگاه Endnote دانشگاه تربیت مدرس، 1391

شرکت در کارگاه patent در اولین همایش controled release خاورمیانه

شرکت در کارگاه Tissue Engineering در اولین همایش controled release خاورمیانه

تجارب و توانایی ها:

 • تسلط کامل بر تکنیکهای کشت سلول و سنجش سمیت سلولی
 • تسلط بر نرم افزارهای بیو انفورماتیکی و بانک های اطلاعاتی
 • توانایی طراحی توالی های اولیگوهای آنتی سنس و DNAi و siRNA  به منظور مهار بیان ژن ها
 • ترنسفکشن انواع سلول ها با اولیگوهای آنتی سنس و  siRNA
 • سنتز نانو ذرات طلا)میله ای و کروی(
 • آشنایی و کار با نانولوله های کربنی
 • تسلط بر انواع روشهای کاراکتریزه کردن نانو ذرات از جمله زتا سایزر و زتا پتانسیل، ft IR  طیف ­سنجی رامان ،  SEM ،TEM
 • طراحی پپتیدها به منظور هدفمند کردن نانو ذرات
 • تجربه کار با ICP به منظور تعیین غلظت نانوذرات
 • کار با میکروسکوپ های اینورت، نوری و کانفوکال
 • مسلط به روشهای مولکولی مانند  Real Time PCR نیمه کمَی و RT PCR
 • وسترن بلاتینگ
 • Invasion assay  
 • کار با فلوسایتومتری و بررسی تغییرات چرخه سلولی و مرگ سلولی)آپوپتوز و نکروز(
 • کلونینگ و تخلیص پروتئین در سیستم های پروکاریوتی
 • شناخت ساختار و فعالیت آنزیمها و کار با آنزیم لوسیفراز به عنوان یک ژن گزارشگر
 • تجربه کار با انواع دستگاه های طیف سنجی از جمله فلورسانس ،CD ،  فلورسانس ، UV/Visibleü

سوابق فرهنگی هنری:

 • دریافت مدرک ممتاز در رشته خوشنویسی در سن چهارده سالگی به عنوان جوانترین فارغ التحصیل هنری کشور
 • دارای مدرک مدرسی خوشنویسی از انجمن خوشنویسان ایران
 • عضویت در شورای مرکزی انجمن خوشنویسان برای دو دوره
 • عضویت در بسیج دانشگاه تربیت مدرس در دوره دکترا
 • عضو شورای مرکزی کانون تعلیم و اشاعه هنرهای تجسمی، منطقه 6
 • همکاری با کانون قرآن و عترت دانشکده علوم دانشگاه تهران (کارشناسی)
 • مدیر روابط عمومی موسسه آموزش عالی آل طه
 • مدیر دفتر همایشها، سمینارها، کنفرانس ها و مسابقات علمی،  موسسه آموزش عالی آل طه

 • دوران دانش آموزی
 • هر سال مقام اول هنرهای تجسمی را در سطح منطقه و استان تهران
 • سه مرتبه مقام اول کشوری

 • دوران دانشجویی
 • سه مرتبه رتبه اول در جشنواره طریق جاوید(یادواره امام خمینی)،
 • دو مرتبه رتبه منتخب در جشنواره صحیفه سجادیه
 • دو مرتبه مقام اول جشنواره جوان ایرانی
 • سه مرتبه مقام اول کشوری جشنواره کوثر(بنام حضرت زهرا)

دوران تدریس در دانشگاه

 • مقام اول کشوری در بین اساتید در خط نستعلیق و شکسته نستعلیق در بیست و دومین جشنواره هنر و ادبیات دینی دانشگاههای آزاد سراسر کشور
 • کتابت صفحه ای از قرآن هر سال در ماه مبارک رمضان به همراه جمعی از خوشنویسان
 • شرکت در جشنواره خوشنویسی آیات، مشهد مقدس
 • شرکت در جشنواره هنرهای تجسمی فجر
 • کتابت مقدمه و بخشی از کتاب خطبه فدکیه

 • نمایشگاه­های جمعی و انفرادی
 • نمایشگاه انفرادی در ایام دهه فجر(هفته فرهنگی) در کشور ازبکستان و دریافت دیپلم افتخار از طرف دانشگاه شرق شناسی تاشکند
 • دو مرتبه شرکت در دو سالانه خوشنویسی ایران
 • نمایشگاه به مناسبت تولد حضرت زهرا در موزه خط و کتابت میرعماد(سعدآباد)،
 • نمایشگاه در سالن اصلی انجمن خوشنویسان تهران(خیابان خارک)،
 • نمایشگاه با موضوع آزاد در کاخ سعد آباد،
 • نمایشگاه آزاد در فرهنگسرای ولای شهرری
 • نمایشگاه با موضوع زن در فرهنگسرای ولای شهرری
 • نمایشگاه خوشنویسی غدیر
 • نمایشگاه خوشنویسی پیامبر قرآن
 • نمایشگاه خوشنویسی موعود
 • از سن بیست سالگی نیز به عنوان مدرس پاره­وقت در انجمن خوشنویسان مجوز تدریس دریافت کرده و تاکنون شاگردان بسیاری را تربیت کرده­ام. به مدت سه سال هم در دانشگاه تربیت مدرس به تدریس خوشنویسی پرداخته­ ام.