دانش بنیان

وظایف دفتر دانش بنیان به شرح زیر است:

  • برنامه‌ریزی، اداره و هدایت امور تجاری‌سازی دستاوردهای فناوری و نوآوری؛
  • ارتقای کارآفرینی فناورانه و بهبود فضای کسب و کار دانش‌بنیان و هدایت سرمایه‌های کشور برای تولید کالا و خدمات دانش‌بنیان؛
  • تدوین برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت به منظور توسعه کمی و کیفی فناوری و نوآوری؛ بررسی و نظارت بر عملکرد واحدها؛
  • بالا بردن سطح مشارکت دانشگاه در تولید و انتشار فناوری و نوآوری از طریق ساماندهی و هدایت فعالیت‌های مرتبط؛
  • حمایت از پژوهشگران/نوآوران دانشگاهی در داخل و خارج کشور برای توسعه فناوری و تولید ثروت دانش‌بنیان؛
  • هدایت، پشتیبانی و نظارت بر تجاری‌سازی نتایج پژوهشی؛
  • هدایت، پشتیبانی و نظارت بر راه اندازی و عملکرد مراکز رشد و فناوری در واحدهای دانشگاهی؛
  • ساماندهی، تشکیل، هدایت و نظارت بر تشکیل شرکت‌های دانش‌بنیان در واحد های دانشگاهی؛
  • ایجاد شبکه دانشی با مشارکت نهادهای تجاری، عمومی و صنعتی، جذب و تبدیل ایده ها، ابتکارات و نوآوری­ها به تولید و مشاغل پایدار.