مدیریت امور اداری

شرح وظایف مدیریت امور اداری

 • انجام امور استخدامی اعضای هیات علمی و کارکنان اداری ،صدور احکام مربوط به انتصاب،ترفیع،مرخصی ،ماموریت و بازنشستگی و غیره

 •   اجرای صدور احکام مربوط به بورسیه ها.

 • همکاری با گروه های آموزشی دانشکده ها جهت تجهیز و توسعه آزمایشگاه ها.

 • استعلام بها از سازمان ها و مؤسسات دولتی ، خصوصی توسط مامورین خرید .

 • انجام امور مربوط به مناقصات و مزایده ها با همکاری و نظارت مستقیم معاونت پشتیبانی ومنابع انسانی، مدیریت مالی و گروه حقوقی دانشگاه.

 • برنامه ریزی و نظارت برای ایجاد تسهیلات لازم در امر حمل و نقل وسایل و لوازم واحدها و نیز برنامه ریزی و ایجاد تسهیلات در حمل و نقل سرویسهای کارکنان دانشگاه .

 • تنظیم اسناد کالاهای خریداری شده و ارسال آن به امور مالی دانشگاه جهت رسیدگی .

 • برنامه ریزی امور انبارداری و نظارت برنحوه نگهداری و ورود و خروج کالاها و ایمنی و حفاظت از آنها.

 • نظارت برانجام امور خدماتی و تدارکاتی دانشگاه .

 • دریافت درخواست کالا از واحدهای مختلف و ثبت و پیگیری آن تا تحویل کالا .

 • انجام هماهنگی درامور خرید و سفارشات داخلی وخارجی.

 • نظارت بر نحوه تنظیم لیست اقلام تدارکاتی واحدهای مختلف دانشگاه بر طبق قانون و مقررات موضوعه.

 • نظارت ، هماهنگی و تقسیم کار بین کلیه واحدهای تابعه مدیریت

 • تنظیم گزارش های ماهیانه و سالیانه جهت ارائه به مقام بالاتر.

 • فراهم نمودن تسهیلات لازم در رفت و آمد کارکنان اداری و آموزشی.

 • اعطای وام های ضروری بر حسب ضرورت بین پرسنل دانشگاه.

 • بررسی امکانات مالی دانشگاه جهت رفاه کارکنان آموزشی و اداری.

 • امتیازبندی و توزیع عادلانه اجناس کمیاب در صورت واگذاری به دانشگاه بین پرسنل دانشگاه.

 • همکاری با مدیریت مالی جهت واریز حق بیمه و سایر کسورات قانونی کارکنان

 • انجام امور مربوط به تامین خدمات بیمه درمانی و تهیه دفترچه های خدمات درمانی و تامین اجتماعی کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه.

 • اقدام به تامین امکانات رفاهی از قبیل فروشگاه تعاونی مصرف ،شرکت تعاونی مسکن ،صندوق قرض الحسنه و ایجاد امکانات ورزشی.

 • انجام کلیه امور مربوط به ارزشیابی کارکنان.

 • آماده نمودن پرونده های اعضای هیات علمی جهت طرح در هیات ممیزه دانشگاه با همکاری معاونت آموزشی و دفتر ریاست.

 • صدور احکام ماموریت تحصیلی،فرصت مطالعاتی،ماموریت های آموزشی و اداری اعضاءهیات علمی.

 • حفظ و نگهداری سوابق و پرونده های اساتید دانشگاه.

 • نظارت بر ساعات ورود و خروج کارکنان اداری.

 • انجام امور استخدامی کارکنان و اعضای هیات علمی بر اسای مقررات و آیین نامه های مربوطه .

 • اجرای قوانین و مقررات و آیین نامه های استخدامی کشور.

 • کنترل و نظارت بر کار ادارات تابعه و ایجاد هماهنگی بین فعالیت های آنها.

 • همکاری نزدیک بامدیریت تشکیلات و بهبود روشها و اظهارنظردر تنظیم و اجرای طبقه بندی مشاغل برای کارکنان دانشگاه .

 • تشکیل پرونده های پرسنلی برای کلیه کارکنان.

 • حفظ و نگهداری کلیه بخشنامه ها ،قوانین و مقررات و آیین نامه های استخدامی.

 • پیش بینی ترفیع و تاریخ بازنشستگی اعضای هیات علمی و کارکنان بخش اداری جهت تامین و برآورد اعتبارات لازم.

 • پیش بینی کادرهیات علمی واحدهای آموزشی و کارکنان بخش اداری با همکاری واحدهای ذیربط و مدیریت برنامه و بودجه و تشکیلات و بهبود روشها.

اهداف و برنامه ها

 • به کارگیری سیستم الکترونیکی اطلاع رسانی خدمات مالی

 • ایجاد سیستم حسابداری تعهدی

 • ایجاد سیستم یکپارچه درآمدهای اختصاصی (وصولی) در سطح دانشگاه

 • به روز رسانی وضعیت اموال دانشگاه

 • برخورداری از بایگانی متمرکز، امن و دارای فضای کافی در رابطه با اسناد مالی

 •  افزایش رفاه نسبی همکاران از خدمات مالی دانشگاه