معاونت فرهنگی

فعالیت های دانشجویی در زمینه های علمی و فرهنگی یکی از مشخصه های بارز دانشگاه آل طه از بدو تأسیس بوده که در طول زمان گسترده تر و متنوع تر نیز شده است. مدیریت فرهنگی دانشگاه بر اساس سیاست های کلان فرهنگی دانشگاه و بهره گیری از نیروهای مستعد دانشگاهی متولی مدیریت فعالیت های فرهنگی در سطح اساتید، کارکنان و دانشجویان و اعمال نظارت و حمایت های لازم می باشد.
از جمله فعالیت های زیر مجموعه این معاونت می توان به کانون های فرهنگی، هنری، انجمن های علمی دانشجویی، تشکل های اسلامی، نشریات دانشجویی،آموزش های فوق برنامه، برگزاری نمایشگاه های فرهنگی و هنری، مسابقات و جشنواره های فرهنگی، هنری و اجتماعی و اردوها و بازدید های علمی اشاره نمود.

چشم انداز

معاونت فرهنگی و دانشجویی مؤسسه اموزش عالی آل طه  در پی ایجاد زیر ساخت های سلامت جسمی، روانی و اعتقادی دانشجویان و کارکنان و اعضاء هیئت علمی مؤسسه و ارائه خدمات مختلف رفاهی، مشاوره ای و فرهنگی حداکثری است لذا در این افق دانشجویان و دانش آموختگان مؤسسه افرادی متخصص و متعهد هستند که به واسطه تحصیل در محیط فرهنگی علاوه بر دارا بودن توانمندی های دانشی و مهارتی، متعهد به اصول و ارزش های اخلاقی و اسلامی نیز می باشند.

مأموریت

معاونت فرهنگی و دانشجویی مؤسسه آموزش عالی آل طه مأموریت دارد با استفاده از زیر ساخت ها و منابع دانشگاه و توانمندی های کارکنان ، اعضای هیئت علمی و خبرگان و متخصصان خارج دانشگاه، شرایط رفاه جسمی ، روانی، معنوی دانشجویان را فراهم نموده تا آن ها بدون دغدغه  های جانبی از حداکثر ظرفیت خود در راستای علم آموزی و کسب مهارت و مکارم اخلاق استفاده نموده و علاوه بر آن اقدام به پرورش مهارت های زندگی شخصی و اجتماعی نماید. معاونت دانشجویی و فرهنگی باید با ایجاد فضای فرهنگی مبتنی بر آموزه های ایرانی – اسلامی دانشجویانی پایبند به ارزش های اخلاقی، انسانی و اسلامی تربیت نماید.

اهداف

۱. ارتقاء سلامت جسمی، روانی و اجتماعی دانشجویان

۲. پشتیبانی از دانشجویان با ارائه خدمات حمایتی مشاوره ای ورزشی، بهداشتی درمانی و ارتقاء مهارت های زندگی شخصی، همسرگزینی، خانوادگی و اجتماعی

 ۳. تسهیل تحصیل دانشجویان با ارائه خدمات رفاهی

۴. افزایش مشارکت دانشجویان در فعالیت های دانشجویی و فرهنگی در باشگاه دانشجویی

۵. توسعه فضائل اخلاقی، انسانی و اسلامی و نشاط دانشجویان