معاونت فرهنگی و دانشجویی آل طه برگزار می کند: کارگاه آشنایی با اصول و مفاهیم آموزش الکترونیکی

۰۱ شهریور ۱۴۰۱ | ۱۲:۱۶ کد : ۳۸ اخبار فرهنگی و دانشجویی
تعداد بازدید:۲۳۰۵۲
معاونت فرهنگی و دانشجویی آل طه برگزار می کند: کارگاه آشنایی با اصول و مفاهیم آموزش الکترونیکی

( ۲ )