اطلاعیه مهم آموزشی

۲۸ آبان ۱۴۰۲ | ۱۳:۳۴ کد : ۱۹۰ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۷۹۵
اطلاعیه مهم آموزشی

نحوه دریافت تأییدیه تحصیلی دانشجویان دوره کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی ارشد

-1دانشجویانی که تحصیلات قبلی آنها در دانشگاه آزاد اسلامی بوده است، برای دریافت تأییدیه تحصیلی به سامانه استعلام مدارک تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی به نشانی: ir.iau.estelam مراجعه نمایند.

-2 دانشجویانی که تحصیلات قبلی آنها غیر از دانشگاه آزاد بوده است، برای دریافت پرینت تأییدیه تحصیلی به سامانه جامع امور دانشجویان (سجاد): ir.saorg.portal:/https (قسمت خدمات-اداره امور دانش آموختگان- تاییدیه تحصیلی) مراجعه نمایند.

توجه: پس از اخذ تأییدیه تحصیلی، جهت ثبت در سامانه دانشگاه پرینت آن را به بایگانی دانشگاه خانم عیوضی تحویل نمایند.

نحوه دریافت تأییدیه تحصیلی دانشجویان دوره کارشناسی

دانشجویان دوره کارشناسی برای دریافت تأییدیه تحصیلی به سامانه تأییدیه مدارک تحصیلی وزارت آموزش و پرورش به نشانی: ir.medu.emt://https مراجعه و پس از انجام مراحل ثبت درخواست، کد پیگیری تأییدیه تحصیلی را دریافت و جهت ثبت در سامانه دانشگاه به بایگانی دانشگاه خانم عیوضی تحویل نمایند.


( ۶ )