فرم عضویت در انجمن ها و کانون ها

فرم عضویت در انجمن ها و کانون ها
 • 0
 • نام و نام خانوادگی*
  1
 • تاریخ تولد*
  2
 • شماره شناسنامه*
  3
 • شماره دانشجویی*
  4
 • دین*
  5
 • مذهب*
  6
 • آدرس محل سکونت*
  7
 • شماره همراه*
  8
 • شماره تلفن ثابت*
  9
 • رشته تحصیلی*
  10
 • مقطع تحصیلی*
  11
 • سال ورود*
  12
 • ترم*
  13
 • معدل ترم گذشته*
  14
 • سابقه ی ارائه مقاله*
  15
 • عنوان مقاله*
  16
 • استاد راهنمای مقاله*
  17
 • مهارت نرم افزاری*
  18
 • مهارت قرآنی/هنری/ورزشی/غیره*
  19
 • سابقه ی کار جمعی و تیمی*
  20
 • علاقه مند به همکاری در چه زمینه هایی هستید؟ (فعالیت های پژوهشی، نشریه،مسابقات،همایش ها، سایت و تولید محتوا، کارگاه یا دوره های آموزشی و...)*
  21
 • آیا در حال حاضر مشغول به کار هستید؟ در چه شغلی؟ به چه میزان؟*
  22
 • متقاضی عضویت در کدام انجمن یا کانون هستید؟*
  23
 • بارگذاری عکس پرسنلی* آپلود
   24