فرم ثبت نام دوره مکالمات روزمره برای دانشجویان

 • 0
 • نام و نام خانوادگی*
  1
 • کد ملی*
  2
 • رشته/ گرایش تحصیلی*
  3
 • دانشگاه محل تحصیل*
  4
 • در صورتی که دانشجو می باشید شماره دانشجویی خود را وراد نماید*
  5
 • شغل*
  6
 • تلفن همراه*
  7
 • تلفن ثابت*
  8
 • نحوه آشنایی شما با وبینار*
  9
 • تصویر فیش واریزی خود را آپلود نمایید* آپلود
   10