انتقادات و پیشنهادات

ضمن تشکر و قدردانی بابت ارسال انتقاد و پیشنهادتان لطفا با ارائه کامل نظرخود ما را در امر کیفیت بخشی یاری فرمایید. توجه داشته باشید اطلاعات هویتی شما به صورت کاملا محرمانه خواهد بود.
 • 0
 • شماره تماس*
  1
 • ایمیل جهت ارسال پاسخ به شما*
  2
 • حوزه مورد نظر خود را انتخاب کنید*
  آموزشی و پژوهشی
  دانشجویی و فرهنگی
  اداری و مالی
  سایر
  3
 • موضوع انتقاد یا پیشنهاد*
  4
 • متن انتقاد یا پیشنهاد*
  5