کارگاه ها و دوره های تخصصی پژوهشکده تحقیق و توسعه مهندسی سازه

تاریخ : از ۰۱ مرداد ۱۳۹۸ تا ۳۰ دی ۱۳۹۸

تاریخ ثبت نام : نا‌‌محدود

ظرفیت کل : بدون محدودیت