ارتباط با ما

آدرس: مؤسسه آموزش عالی آل طه، دانشکده فنی ومهندسی

تلفن: ۴۴۳۳۵۴۵۵ -۰۲۱ 


جهت همکاری با دانشکده فنی ومهندسی مؤسسه آموزش عالی آل طه رزومه

و دروس پیشنهادی خود را جهت تدریس، به ایمیل info@taha-edu.com ارسال نمایید.