پژوهشکده علوم پایه

پژوهشکده های فعال :

 1. پژوهشکده ژنتیک : ریاست دکتر محمدحسین صنعتی، معاونت دکتر سمیه عرب زاده، زمان تاسیس: شهریور 95
 2.  پژوهشکده بیولوژی محاسباتی: معاونت دکتر علی خسروی، زمان تاسیس: شهریور 94
 3.  پژوهشکده علوم و فناوری های نوین زیستی: ریاست دکتر زهرا امینی بیات ، معاونت دکتر سهامه محبی، زمان تاسیس: شهریور 97

توضیح مختصر از فعالیت های پژوهشکده ها:

هدف از تأسیس پژوهشکده ها دستیابی به دانش روز در گرایش های تخصصی زیست  شناسی از طریق انجام طرح‌های پژوهشی و کاربردی و ایجاد بستری مناسب جهت تعریف و انجام پروژه های تحقیقاتی در زمینه زیست شناسی و حوزه های مرتبط و ارتقاء زمینه های تحقیقاتی. همچنین در بلندمدت برقراری ارتباط با مراکز پژوهشی داخلی و خارجی می باشد. این اهداف شامل:

 1. برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی در زمینه تکنیک های آزمایشگاهی زیست شناسی
 2. برگزاری دوره های کوتاه مدت کارآموزی در حوزه های مرتبط
 3. انتشارکتب و نشریات علمی- پژوهشی
 4. برگزاری کنفرانس‌های علمی در زمینه تحقیقات انجام شده در علم زیست شناسی
 5. انجام طرح‌های پژوهشی و کاربردی در زمینه ژنتیک، زیست شناسی سلولی مولکولی و سایر گرایش های مرتبط
 6. ارائه خدمات تخصصی به دانشجویان تحصیلات تکمیلی (فراهم کردن بستری برای گذراندن پروژه های دانشجویی در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد)
 7. مشاوره پایان نامه و مقاله نویسی در حوزه های مرتبط با زیست شناسی
 8. برقراری ارتباط فعال و سازنده با سایر مؤسسات و جوامع علمی و پژوهشی داخلی در چارچوب مقررات و ضوابط