همایش های دانشگاه آل طه در خرداد ماه

تعداد بازدید:۳۷۶

 

 

 

 

 

 

در تاریخ نوزدهم خرداد 1399سه همایش با عناوین: "هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران"، "هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی، مدیریت و کارآفرینی ایران" و "هفتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران" توسط موسسه آموزش عالی آل طه و مرکز مطالعات و تحقیقات علوم و فنون بنیادین به عنوان مجری برگزار شد. اعضای هیات علمی و داوران همایش اول، دکتر مجتبی اردستانی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران( دبیر علمی همایش)، دکتر حسام ورعی، دکتر محمد اکبریان، دکتر محمد توفیقی و دکتر مهدی مفیدی بودند.  در همایش  دوم، دکتر غلامحسین بلندیان ریاست دانشکده علوم انسانی و مدیر گروه رشته مدیریت، دکتر سید محسن طباطبایی، دکتر فاطمه ناظمی، دکتر یوسف فضیلت، دکتر ندا فراهینی، دکتر فاطمه میررحیمی،  دکتر سمیه تصدیقی و دکتر حامده راستایی از اعضای هیات داوران بودند و در همایش سوم  دکتر سیدعلی حائری روحانی(دبیر همایش)، دکتر محمود اکبریان، دکتر محمد حسین صنعتی، دکتر سمیه عرب زاده ، دکتر سهامه محبی و دکتر علی خسروی همگی از اساتید و اعضای هیات علمی موسسه بودند. در این همایشها تعداد زیادی مقاله توسط اعضای هیات علمی موسسه شرکت داده شد. لازم به ذکر است که مقالات چاپ شده در این سه همایش در پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC) نمایه شده است. در اینجا از زحمات کلیه اعضای هیات علمی که صادقانه برای ارتقای دانشگاه می کوشند سپاسگزاری می کنیم.  


نظر شما :