دفتر نظارت و ارزیابی

وظایف و اختیارات:

  • تشکیل کمیته نظارت و ارزیابی براساس آئین­نامه مصوب جامع مدیریت دانشگاه­ها و مراکز آموزش عالی
  • تعیین و تصویب اصول، سیاست‎ها، خط مشی‎ها و برنامه‎های کلی حاکم بر امور نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه اعم از آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اجرایی
  • بررسی و تصویب طرح‎های کلان مطالعاتی و تحقیقاتی در حیطه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه
  • تصویب ضوابط و آیین نامه‎ها و دستورالعمل‎های اجرایی مورد نیاز در زمینه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت
  •  
  • انجام امور مربوط به ارزیابی اعضای هیئت علمی، مدیران و کارمندان دانشگاه زیر نظر ریاست دانشگاه
  • نظارت بر حسن اجرای آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌های ابلاغی از سوی مراجع ذیصلاح
  • ارائه پیشنهادات لازم به شورای دانشگاه، هیئت مؤسس و هیئت امناء در جهت ارتقای دانشگاه