اهداف دانشگاه

  • کمک به ارتقا سطح فرهنگ و دانش جامعه
  • مشارکت در تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور
  • همکاری در زمینه سازی مناسب برای مشارکت همه جانبه مردم در امر گسترش و اعتلای آموزش و پژوهش کشور
  • کمک به بالا بردن ظرفیت دانشجویی استان تهران
  • استفاده از امکانات و قابلیتهای موجود استان در توسعه آموزش عالی
  • فراهم ساختن زمینه های جذب و گسترش دانشجوی بومی شهرهای محل سکونت یا شهرهای نزدیک 
  • تلاش در جهت تقویت خودباوری و رفع وابستگی های علمی ، اقتصادی و فرهنگی کشور
  • تلاش در جهت تقویت تولید علم بومی (ایرانی- اسلامی) و نگاه انتقادی علمی به متون ترجمه ای
  • افزایش سهم دانشگاه در تولید، توسعه و انتقال علم و فناوری و ارتباط و همکاری با مراکز دانشگاهی بین ­المللی
  • ارتقاء همه جانبه فضائل اخلاقی و علمی دانشجویان، پرسنل و اعضای هیئت علمی در طول زمان