گروه فلسفه اسلامی

گروه فلسفه اسلامی

استحکام و قوام جوامع بشری به عمق فکری و استحکام نظری و فلسفی هر جامعه بستگی دارد. جوامع فاقد ریشه‎های عمیق فکری و فلسفی در تاریخ خودشان، در برابر تندبادهای ویرانگر تمدنهای رقیب سست و لرزان خواهند بود و در نهایت راهی جز تسلیم ندارند، جوامعی هم که در تاریخ تمدن خود دارای فلسفه بوده‎اند ولی آن را نمی‎شناسند یا به کار نمی‎بندند، شرایط چندان بهتری از جوامع قبلی نخواهند داشت.

مسائل بنیادی شاخه‎های اصلی زندگی و جامعه مثل حکومت، اقتصاد، شأن مردم، شأن انسان باید در فلسفه پاسخ پیدا کند تاریخ فکری جامعه ما شاهد حضور متفکران و فلاسفه بزرگی است که با تلاش خویش زیرساختها و بنیانهای فکری فلسفی ما را بر اساس آموزه‎های اسلامی پایه‎گذاری کرده و مجموعه‎ای غنی از اندیشه‎های ناب فلسفی به میراث گذاشته‎اند. در برهه زمانی کنونی که در معرض تهدید فرهنگی تمدنی فرهنگ‎های رقیب و غیر بومی قرار داریم و به شدت به تولید نظریات جدید در حوزه علوم انسانی و اجتماعی با شرایط بومی و مبانی تمدنی خود نیازمندیم، بر ماست که با تکیه بر میراث ناب فلسفی و اساتید برجسته در این رشته به تربیت متخصصین متعهدی برآییم که با توجه به نیاز امروز در عرصه تحول علوم انسانی و پاسخگویی به پرسشهای بنیادین جوامع انسانی همت گمارند.

با توجه به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب می‎توان سرفصلهای زیر را به عنوان وظایف پژوهشگران و دست‎اندرکاران فلسفه اسلامی نام برد:

  • گسترش گفتمان فلسفی در سطح بین‎المللی
  • منظومه‎سازی آراء فلاسفه اسلامی
  • تدوین نوشتارهایی در فلسفه تطبیقی
  • استخراج پاسخ‎های فلسفه اسلامی به مسائل کلان جامعه اسلامی
  • در نظر گرفتن فلسفه به عنوان یک علم دینی در کنار فقه و اصول و تفسیر

بررسی موضوعی مسائل فلسفی

در حال حاضر این مؤسسه در رشته فلسفه و حکمت اسلامی در مقطع کارشناسی و رشته فلسفه و کلام اسلامی در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می‎پذیرد و اخذ مجوز این رشته در مقطع دکتری در حال پیگیری می‎باشد.

دانش‎آموختگان این رشته در مقطع کارشناسی با گذراندن ۲۴ واحد تحت عنوان فلسفه اسلامی، ضمن مطالعه کتابهای بدایه و نهایه تألیف علامه طباطبایی(ره) با دیدگاههای نوآورانه این فیلسوف عالیقدر و مبانی حکمت متعالیه در یک روند تطبیقی با سایر مشربهای فلسفی آشنا می‎شوند. ۴ واحد درسی به آشنایی با حکمت مشاء و ۴ واحد درسی به آشنایی با حکمت اشراق اختصاص دارد. ۱۶ واحد درسی جهت آشنایی با فلسفه‎های معاصر و غرب ارائه می‎گردد. دروس فقه و اصول و تفسیر و کلام عهده‎دار ایجاد شناخت سایر علوم دینی در این رشته می‎باشد. آشنایی با منطق،زبان عربی ، انگلیسی و دروس عمومی سایر واحدهای درسی این رشته را شامل می‎شود. در مجموع به دانشجویان این رشته ۱۳۷ واحد درسی طبق روند نمای زیر ارائه می‎گردد.

در مقطع کارشناسی ارشد آشنایی با حکمت متعالیه، حکمت مشاء و حکمت اشراق و کلام اسلامی محور اصلی آموزه‎های این رشته می‎باشد. 

استفاده از اساتید برجسته در این رشته و انگیزه‎های ویژه دانشجویان این رشته، سبب شده است که دانش‎آموختگان موفق این رشته، نسبت به سایر دانش‎آموختگان فلسفه اسلامی دانشگاههای کشور از برجستگی‎های خاصی در عرصه‎های آموزشی و پژوهشی برخوردار باشند. همکاری و همجواری مؤسسه تاریخ حکمت و فلسفه در اسلام ضمن ایجاد فرصت شغلی برای دانش‎آموختگان این مؤسسه، فرصت همکاری در فعالیتهای تحقیقاتی و پژوهشی را نیز برای اساتید و دانشجویان فراهم آورده است.همچنین پژوهشکده فلسفه با گروههای پژوهشی: مطالعات علم و فناوری، دین شناسی و فلسفه دین، اخلاق و فلسفه اخلاق، فلسفه اسلامی، تاریخ حکمت و فلسفه و منطق و فلسفه منطق راه‎اندازی شده است.

از جمله فعالیتهای علمی امکانپذیر توسط دانش‎آموختگان این رشته می‎توان به تدریس‌ در‌ دانشگاهها، ورود به عرصه‎های فرهنگی و فعالیتهای پژوهشی در مؤسسات مربوطه اشاره نمود.