معرفی و تاریخچه دانشکده

دانشکده فنی و مهندسی متعهد به توسعه مرزهای دانش از طریق ایجاد محیط مناسب آموزشی و پژوهشی است. دانشکده ارائه آموزش‌های منعطف با محتوای روزآمد، کاربردی و برخاسته از پژوهش را به جامعه فنی کشور، دولت و منطقه را رسالت خود قرار داده، دانشجویانی با هدف و انگیزه، اعتماد به نفس و خودباور را تربیت می‌نماید. ارتباط قوی با صنعت  به منظور انجام پژوهش‌های کاربردی و کسب درآمدهای اختصاصی با حفظ شأن استاد و دانشجو در جامعه و بدون دغدغه مالی سرلوحه فعالیت‌های دانشکده است.
اعتقاد به شأن و منزلت اعضای هیأت علمی و کارکنان و ایجاد زمینه‌های توسعه و مشارکت آنان در فعالیت‌های دانشگاه از ارکان دستیابی به تعالی است. حداکثرسازی تعامل با هیأت علمی در چارچوبی مثبت که مشوق دانش‌آفرینی و دانش‌گستری و در راستای استقرار حاکمیت علمی در دانشگاه باشد از پایه‌های تعالی دانشگاه‌هاست. توسعه همکاری‌ها و ارتباط‌های مفید و با ارزش در داخل و خارج کشور به منظور ایجاد ارزش و اعتبار برای دانشگاه و همکاران آن از پایه‌های دستیابی به موفقیت در دانشکده و رسیدن به اهداف راهبردی و عملیاتی موسسه آموزش عالی آل طه است.