مرکز نشریات

به منظور هماهنگی فعالیت نشریات دانشگاهی و ارایه امکانات، این مجموعه راه‌اندازی شده است. دانشجویان می توانند در محدوده دانشگاه و با رعایت ضوابط، فعالیت مطبوعاتی داشته باشند.

فعالیت های خانه نشریات

-برگزاری کارگاه های آموزشی و ارایه آموزش های مجازی از طریق جزوه های، نرم‌افزار و فیلم‌های آموزشی

-راه‌اندازی کتاب خانه تخصصی روزنامه‌نگاری

-تهیه آرشیو کامل نشریات به صورت مکتوب و الکترونیکی

-اجرای طرح رتبه‌بندی نشریات به منظور ارزیابی و توزیع عادلانه امکانات

-برگزاری نمایشگاه های نشریات دانشجویی

-برگزاری جلسات همفکری اصحاب نشریات با مسؤولین دانشگاه  

لازم به ذکر است نشریاتی که از کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه مجوز دریافت می کنند، به وسیله کارشناسان و استادان،از حیث فرم و محتوا، مورد ارزیابی و تعیین سطح کیفی، قرار می گیرند و بر مبنای رتبه ای که به دست می آورند، از خدماتی مانند یارانه چاپ و تکثیر برخوردار می شوند.