مدیریت فنی و عمرانی

دفتر فنی و طرحهای عمرانی همزمان با تأسیس دانشگاه با هدف ساخت و ساز فضاهای دانشگاهی ایجاد گردید و فعالیت خود را در زمینه احداث و توسعه و حفظ و نگهداری از بناها و تأسیسات موجود و ساخته شده در سالهای متمادی آغاز نمود، این دفتر با کادری مجرب ‌و ‌کارآمد در امور اجرائی‌ ‌و‌ نظارت بر پروژه‌های عمرانی دارای توانمندیهای بالائی بوده که ماحصل آن ساختمانهای احداثی دانشگاه اعم از آموزشی، اداری، کمک آموزشی، رفاهی-خدماتی ‌و خوابگاههای دانشجوئی، محوطه‌سازی ‌‌و‌ سایر مکانهای ایجاد شده در دانشکده‌ها و مؤسسات تابعه می‌باشد. همچنین می‌توان اظهار نمود در راستای شکل‌دهی ‌و بهینه‌سازی فضاهای فیزیکی و کالبدی پروژه‌های عمرانی دانشگاه، سهم عمده‌ای در پیشرفت این مجموعه علمی داشته است. امید است با سرعت بخشیدن به پروژه‌های عمرانی در قالب برنامه‌های زمانبندی شده و میزان تعامل با سایر واحدها در جهت پذیرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی در رشته‌های مختلف و همسو با اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران گامهای مؤثر و سازنده‌ای بردارد. 

  اهداف و برنامه‌ها

 • افزایش سرعت اجرای پروژه های عمرانی دانشگاه
 • بهینه سازی فضاهای فیزیکی و کالبدی پروژه های عمرانی
 • انجام پروژه های عمرانی در قالب برنامه زمانبندی شده
 • افزایش میزان تعامل دفتر فنی با واحدهای مرتبط در پروژه های عمرانی
 • کاهش میزان تصدی‌گری دفتر فنی ‌و‌ نظارت بر طرح‌های عمرانی در ساخت پروژه‌های عمرانی
 • شرح وظایف مدیریت دفتر فنی
 • نظارت دقیق بر فعالیت عمرانی دانشگاه از قبیل تعمیر و توسعه ساختمان های اداری، آموزشی، تاسیسات، ماشین‌آلات که توسط پیمانکاران انجام     می پذیرد.
 • برنامه ریزی برای تأمین و احداث فضاهای کالبدی دانشگاه با توجه به برنانه توسعه دانشگاه.
 • همکاری در برنامه مناقصه و انعقاد قرارداد با شرکت های مشاور و پیمانکار برای طرحهای عمرانی.
 • نظارت بر چگونگی انجام طرح های عمرانی از جهت طراحی فنی و اجرایی.
 • تهیه طرح جامع دانشگاه و تأمین امکانات با در نظر گرفتن برنامه توسعه دانشگاه.
 • پیشنهاد بودجه عمرانی دانشگاه برای تصویب در بودجه سالانه دانشگاه در هماهنگی با مدیریت برنامه و بودجه.
 • دفاع از کلیه طرح ها و برنامه های تدوین شده در مراجع ذی صلاح از سوی دانشگاه و پیگیری آنها با هماهنگی دیگر مدیریت های مربوط.
 • اظهار نظر فنی در مورد هر گونه تغییرعمرانی در ساختمان ها و فضاهای دانشگاه.
 • جمع آوری اطلاعات و آمار مورد نیاز از تاسیسات و ابنیه دانشگاه جهت بهره برداری در برنامه ها و طرح های مورد مطالعه.
 • تدوین سیاست های کلی و خط مشی های مدیریت در جهت نیل به مقاصد دانشگاه و پیشنهاد به هیات رئیسه جهت تصویب.
 • اقدام جهت تهیه زمین های مناسب برای دانشگاه.

اداره طرح های عمرانی

اداره طرحهای عمرانی در راستای توسعه ساختمانها و دانشکده‌های مورد نیاز و براساس برنامه‌ها و مصوبات هیأت امناء و هیأت رئیسه محترم دانشگاه با اظهار نظر بر روی طرحهای پیشنهادی و در تعامل با سایر پرسنل همکار و مدیران پروژه‌ها در بررسی طرحهای مصوب از جمله طرحهای جامع و ساخت دانشکده‌های جدید و یا ادامه پروژه‌های در حال ساخت و آزمایشگاهها و نیز ساختمانهای رفاهی و آموزشی مورد نیاز فعالیت می‌نمایند.