مرکز تربیت بدنی

تربیت بدنی

یکی از فعالیت های مهم واحد تربیت بدنی موسسه آموزش عالی آل طه شناسایی نخبگان ورزشی از بین دانشجویان و ساماندهی آنها در قالب تیم های ورزشی برای اعزام به مسابقات دانشگاهی داخلی و خارجی  است.  لذا از دانشجویان علاقه مند و فعال در کلیه رشته های ورزشی دعوت می­شود با مراجعه به دفتر امور تربیت بدنی دانشگاه و تکمیل فرم شرکت و ارائه مدارک موفقیت های خود در مسابقات ورزشی وارد تیم های ورزشی حرفه ای دانشگاه شوند.

فعالیت های واحد تربیت بدنی

·        برگزاری اولین انتخابات  انجمن تربیت بدنی

·        برگزاری کلاسهای تابستانی

·        تشکیل کلاس های فوق برنامه اموزشی

·        فراخوان و دعوت از نخبگان ورزشی

·        معرفی نخبگان ورزشی به فدراسیون مربوطه

·        تشکیل تیم والیبال دانشگاه

·        برگزاری مسابقات ورزشی

·        برگزاری اردوهای تفریحی ورزشی

·        تقدیر دانشجویان فعال در عرصه تربیت بدنی

·        تقدیر از دانشجویان مقام آور ورزشی

·        حضور در مسابقات فدراسیون ورزش های دانشجویی

·        حضور در مسابقات المپیاد های ورزشی دانشجویی