مرکز مشاوره

ارتقای سطح سلامت روانی جامعه دانشگاهی یکی از با ارزش ترین سرمایه های اجتماعی است، در این راستا و برای ارائه خدمات مشاوره ای و درمانی مرکز مشاوره دانشگاه به عنوان متولی سلامت روان دانشجویان مشغول به فعالیت است. مرکز مشاوره دانشگاه آل طاها وابسته به حوزه معاونت فرهنگی و دانشجویی می باشد. این مرکز در جهت اهداف آموزشی، پیشگیری، پژوهشی خدماتی با همکاری روان شناسان، مشاوران به عنوان یک منبع حمایتی، با رعایت اصل رازداری، در فضایی آزاد و قابل اعتماد آماده خدمت رسانی به دانشجویان و کارکنان محترم دانشگاه آل طه می باشد.

 مرکز مشاوره دانشگاه در زمینه های زیر به ارائه خدمات می پردازد:

۱- انجام خدمات مشاوره ای در زمینه مشاوره فردی، خانواده، ازدواج، تربیتی، مذهبی، حقوقی و تحصیلی برای تمامی رشته ها در تمامی مقاطع تحصیلی

مشاوران روانشناسی

خانمها:

 •  دکتر روایی
 •  دکتر ناظمی
 •  دکتر فراهینی
 •  دکتر جعفری

مشاوران دانشکده علوم انسانی

آقایان:

 •  دکتر فضیلت
 •  دکتر مقدم
 •  دکتر رحمتی
 •  دکتر نیکخواه
 •  دکتر شیرعلی پور
 •  دکتر نیکوگفتار

خانمها:

 •  دکتر میررحیمی
 •  دکتر الحسینی
 •  دکتر دیدگاه
 •  دکتر تصدیقی

مشاوران دانشکده فنی مهندسی

آقایان:

 •  دکتر محمد اکبریان
 •  دکتر توفیقی
 •  دکتر مفیدی
 •  دکتر خسروی
 •  دکتر پیروزمند
 •  دکتر ورعی

مشاوران دانشکده علوم پایه

خانمها:

 •  دکتر اکبریان
 •  دکتر محبی

مشاوره ورزشی و سلامت

 • خانم دکتر مانی

۲-راهنمایی دانشجویان در جهت شناخت توانایی ها و مشکلات خود، تصمیم گیری آگاهانه عاقلانه و حسن انتخاب

۳- شناسایی و مداخله در بحران به منظور توسعه بهداشت روان در بین دانشجویان و ارائه خدمات

۴-کمک به رشد شخصیتی روانی و اجتماعی دانشجویان و یاری آنها جهت کسب قدرت تصمیم گیری و افزایش سطح سازش با محیط

۵- ارائه خدمات مشاوره به دانشجویان کمیسیون موارد خاص بعد از ارسال نامه دفتر کمیسیون موارد خاص و معرفی دانشجویان جهت انجام مشاوره بررسی موارد

6- مشاوره گروهی، برگزاری کرسی های آزاد اندیشی توسط کارشناس مشاوره مرکز به منظور تبادل نظر در زمینه علایق، رغبت ها، مسائل و مشکلاتی است که افراد گروه در ارتباط با خود یا در تعامل با دیگران دارند و اتخاذ تصمیم منطقی در موارد ذکر شده می باشد.

7-  آزمون های روانسنجی

در زمینه‌های شخصیت، استعداد و توانایی، هوش( IQ و (EQ آسیب های رفتاری، خلاقیت، پیش از ازدواج، رضایت تحصیلی، آزمون های ویژه متاهلین و ... آماده ارائه خدمات به مراجعان عزیز می باشد.