معاونت دانشجویی

معاونت دانشجویی مسئولیت برنامه ریزی، اداره و هدایت کلیه‌ی امور دانشجویی دانشگاه از جمله: امور رفاهی، بهداشت و درمان، دانشجویی، امور انضباطی و سیاست گذاری و فراهم کردن تمهیدات لازم برای تامین نیازهای رفاهی دانشجویان را برعهده دارد.این معاونت، وظایف و ماموریت های یاد شده را به وسیله ی مدیریت های تابعه خود یعنی امور دانشجویی، مرکز تربیت بدنی و مرکز مشاوره دانشجویی به انجام می رساند.

 • امور دانشجویی
 • مرکز مشاوره
 • مرکز تربیت بدنی
 • مرکز  مشاوره دانشجویی

وظایف و اختیارات معاونت دانشجویی

 • نظارت بر انجام خدمات مربوط به امور رفاهی دانشجویان ( کمک های مالی اعم از وام های تحصیلی، کار دانشجویی، امور خوابگاه ها و ارائه بیمه حوادث دانشجویی)
 • تشکیل و نظارت بر  جلسات شورای دانشجویی به منظور ایجاد زمینه ه­ای اجرای مصوبات شورای دانشگاه و هیات رئیسه
 • نظارت بر عملکرد سلف و کیفیت غذای دانشجویی
 •  معرفی و شناسایی خوابگاه­های معتبر و مورد تایید وزارت علوم به دانشجویان
 • ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای واحدهای تابعه
 • شرکت در جلسات متعدد از جمله ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر، شورای دانشگاه و جلسات تخصصی حوزه معاونت دانشجوئی وزارت متبوع و جلب نظر مسئولان در خصوص رفع تنگناهای خدمات رسانی به دانشجویان
 •  مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره مسائل و مشکلات دانشجویی
 • نظارت بر اجرای قوانین و آیین نامه های دانشجویی
 • تدوین و پیشنهاد اصول کلی مشاوره دانشجویی
 • تدوین و پیشنهاد اصول کلی واحد تربیت بدنی