بیست و دومین کنگره سراسری همکاری های دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی

تعداد بازدید:۱۰۲۱

محور های همایش

۱) نقش ارتباط صنعت و دانشگاه در تحقق اقتصاد مقاومتی
۲) جایگاه ارتباط دانشگاه و صنعت در برنامه توسعه ششم
۳) علم، فناوری و نوآوری در الگوی پیشرفت اسلامی ایران
۴) روش های توسعه مهارت و اشتغال پذیری در برنامه ریزی های آموزشی دانشگاه ها و مدارس
۵) تبیین سیاست ها و راهکارهای کارآفرینی، تجاری سازی دستاورد های علمی و رفع نیازهای صنعت
۶) اکوسیستم نوآوری: راهبردی اثر بخش در حوزه تعاملات دانشگاه و صنعت
۷) ایفای نقش دانشگاه های نسل سوم در توسعه منطقه ای، ملی و بین المللی

معرفی همایش

جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه با همکاری مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام با هدف بررسی و تعیین نقش دولت، دانشگاه ها و بخش خصوصی در تحکیم ارتباط فی ما بین، دستیابی به ساز و کارهای لازم و تعیین استراتژی های مناسب جهت تحقق این امر «بیست و دومین کنگره سراسری همکاری های دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی» را به صورت سخنرانی ها و نشست های تخصصی برگزار می کنند.

بدینوسـیله از خبـرگان بخش های تولیـدی، اسـاتید دانشگاه، صاحب نظران موسسات آموزشی، پژوهشی و فناوری، مدیران وکارشناسان دستگاه های اجرایی، مدیران دفاتر ارتباط با صنعت دانشگاه ها موسسات پژوهشی، مدیران شرکت های صنعتی و واحـدهای تحقیق و توسـعه صنایع دعوت می گـردد. با ثبت نام در کمیته های تخصصی و انتقال تجربیـات در برگزاری هر چه غنی تر این کنگره و دسـتیابی به راهکارهای مناسب سـهیم گردند. ضمناً نتایج مباحث در نشست ها و مقالات برگزیده در نشریه های «نوآوری و ارزش آفرینی» و «صنعت و دانشگاه» منتشر خواهد شد.


برگزاری کنفرانس :  ۶ و ۷ اسفند ۱۳۹۸

 

 

کلید واژه ها: کنگره اقتصاد مقاومتی کارآفرینی اکوسیستم نوآوری


نظر شما :