لینک سری اول کلاسهای ترم زمستان ۱۴۰۰۲

زمان برگزارینام رشتهنام استادنام درسکد مشخصهلینک کلاس
سه شنبه 14:00 - 16:00کارشناسی مهندسی کامپیوترداود محمودیکارگاه کامپیوتر146178https://www.skyroom.online/ch/aletaha/r146178
-کارشناسی ارشد ناپیوسته حقوق جزا و جرم شناسی-پایان نامه ( تمدید )147447https://www.skyroom.online/ch/aletaha/r147447
-کارشناسی ارشد ناپیوسته حقوق خصوصی-پایان نامه ( تمدید )147449https://www.skyroom.online/ch/aletaha/r147449
-کارشناسی حقوقامیر کشتگرحقوق مدنی 6147389https://www.skyroom.online/ch/aletaha/r147389
یکشنبه 11:00 - 13:00کارشناسی حقوقبهروز حاجیانآئین دادرسی مدنی (3)147378https://www.skyroom.online/ch/aletaha/r147378
سه شنبه 15:00 - 17:00کارشناسی مهندسی برقسمیرا معظمی پورآز الکترونیک 1148773https://www.skyroom.online/ch/aletaha/r148773
یکشنبه 11:00 - 13:00کارشناسی مهندسی برقجمال غلامی آهنگرانآز الکترونیک آنالوگ147479https://www.skyroom.online/ch/aletaha/r147479
سه شنبه 08:00 - 10:00کارشناسی مهندسی برقروزبه یوسفیآز سیستم های کنترل خطی147480https://www.skyroom.online/ch/aletaha/r147480
سه شنبه 16:00 - 18:00کارشناسی مهندسی برقشاهین قربانی زاده شیرازیآز سیستم های دیجیتال 1148778https://www.skyroom.online/ch/aletaha/r148778
پنج شنبه 14:00 - 16:00کارشناسی مهندسی برقشاهین قربانی زاده شیرازیآز مدارهای مخابراتی147490https://www.skyroom.online/ch/aletaha/r147490
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۶۴۲ مورد.