برگزاری دوره تخصصی نرم افزار AutoCAD (مقدماتی)

مکان : دانشگاه آل طه

تاریخ : از ۱۴ مهر ۱۳۹۸ تا ۱۴ دی ۱۳۹۸

تاریخ ثبت نام : نا‌‌محدود

طول دوره : ۴۰ ساعت

ظرفیت کل : بدون محدودیت