برگزاری دوره تخصصی Revit (پیشرفته)

مکان : دانشگاه آل طه

تاریخ : از ۱۳ مهر ۱۳۹۸ تا ۱۴ دی ۱۳۹۸

تاریخ ثبت نام : نا‌‌محدود

طول دوره : ۶۰ ساعت

ظرفیت کل : بدون محدودیت