آموزش خوشنویسی

مکان : دانشگاه آل طه

تاریخ : از ۰۱ مرداد ۱۳۹۸ تا ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

تاریخ ثبت نام : نا‌‌محدود

ظرفیت کل : بدون محدودیت


با خودکار و قلم نی توسط مدرس انجمن خوشنویسان ایران سرکار خانم سهامه محبی