دوشنبه ٣٠ ارديبهشت ١٣٩٨
مدیریت فرهنگی
صفحه اصلی > دانشجویی و فرهنگی > مدیریت فرهنگی > انجمن های علمی و دانشجویی 
انجمن های علمی و دانشجویی

 

کارشناس : معصومه اکبری  

 انجمنهای علمی با هدف کشف و پرورش استعدادهای دانشجویان، ترغیب و تشویق محققان و دانشجویان ممتاز، ارائه خدمات تکمیلی آموزشی و پژوهشی به دانشجویان، حرکت به سمت بومی و اسلامیسازی علوم مختلف دانشگاهی و پرورش دانشجویان برای ورود هرچه بهتر به جامعه و حوزه کاری مربوط به تخصص آنان در آینده؛ تشکیل شده است. همچنین ایجاد شور و نشاط در جامعه علمی، ترسیم افقی روشنتر نسبت به آینده انقلاب و همراه ساختن علم و معنویت از دیگر اهداف تشکیل انجمنهای علمی میباشد. در این راستا امور انجمنهای علمی دانشگاه آمادگی دارد در برگزاری همایشهای دانشجویی، مسابقات علمی دانشجویی، جشنوارههای علمی، نشستهای تخصصی، سخنرانیهای علمی، کرسیهای آزاداندیشی در حوزههای علمی، اختراعات دانشجویی، انتشار و تولیدات بدیع علمی دانشجویان اعم از کتابها و نشریهها و لوح فشرده، تقویت ارتباط حوزه و دانشگاه، اردوها و بازدیدهای علمی، برگزاری کارگاهها، دورههای آموزشی و دیگر حوزههای علمی و پژوهشی دانشجویی به صورت ویژه مساعدت نماید.

 

مزایای فعالیت در انجمنهای علمی دانشجویی 
 • یادگیری کار تشکیلاتی و مدیریت سازمانی؛
 • شناسایی و معرفی فرصتهای شغلی در رشته مورد نظر؛
 • افزایش آگاهی فردی و جمعی دانشجویان؛
 • تقویت ارتباط میان استاد و دانشجو؛
 • ایجاد ارتباط و همبستگی بین دانشجویان، فارغالتحصیلان و اساتید؛
 • تسهیل ایجاد ارتباط بین رشتهای؛
 • تسهیل ارتباط دانشگاههای کشور؛
 • شرکت در نشستهای هماندیشی کارشناسان و دبیران شورای هماهنگی انجمنهای علمی دانشجویی دانشگاههای کشور؛
 • امتیاز و گواهی فعالیت توسط دانشگاه؛
 • فراهم آمدن فرصت کار جمعی؛
 • آشنایی با قوانین و مقررات اداری دانشگاه؛
 • حمایت مستقیم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از برنامهها و فعالان انجمنهای علمی و ... .

فهرست انجمن های علمی دانشجویی

 • انجمن علمی عمران
 • انجمن علمی برق
 • انجمن علمی کامپیوتر
 • انجمن علمی فلسفه
 • انجمن علمی حقوق
 • انجمن علمی زیست سلولی و مولکولی
 • انجمن علمی علوم تربیتی
 • انجمن علمی مدیریت بازرگانی
 • انجمن علمی علوم و قرآن حدیث

 فهرست دبیران انجمن های علمی و دانشجویی

 

کلیه حقوق برای مؤسسه آموزش عالی آل طه محفوظ است