دوشنبه ٣٠ ارديبهشت ١٣٩٨
سوالات متداول
صفحه اصلی > سوالات متداول > سوالات متداول واحد مالی 
سوالات متداول واحد مالی

 

مهلت پرداخت شهریه ثابت تا چه زمانی می باشد  ؟  

مهلت پرداخت شهریه متغییر تا چه زمانی می باشد  ؟

پرداخت شهریه ها به چه شماره حساب و بانکی میسر است ؟

آیا پرداخت شهریه به صورت اینترتی هم می توان انجام داد  ؟ 

5ـ  آیا شهریه حذف آموزشی ، پزشکی ، اضطراری مسترد می گردد  ؟

چگونه می توان از وام صندوق رفاه دانشجویی استفاده نمود  ؟

پروندهای  فارغ التحصیلی چه روزهای از مالی به آموزش فرستاده می شود  ؟

آیا شهریه ثابت هر ترم افزایش می یابد  ؟

9 ـ نحوه باز پرداخت مازاد شهریه ( استرداد شهریه ) واریز شده توسط دانشجویان در زمان فارغ التحصیلی چگونه می باشد  ؟


***************************************************************************************

  مهلت پرداخت شهریه ثابت تا چه زمانی می باشد ؟

قبل از انتخاب واحد هر ترم

 

 مهلت پرداخت شهریه متغییر تا چه زمانی می باشد ؟

تا قبل از صدور مجوز ورود به جلسه امتحان آن ترم

 

 پرداخت شهریه ها به چه شماره حساب و بانکی میسر است؟

1.        بانک تجارت شعبه شهران کد 2410 شماره حساب 0241415155

 

 4ـ آیا پرداخت شهریه به صورت اینترتی هم می توان انجام داد ؟ 

بله ، با استفاده از کلیه کارت های عضو شتاب

 

   آیا شهریه حذف آموزشی ، پزشکی ، اضطراری مسترد می گردد ؟

1.       خیر ، هیچکدام از شهریه های حذف های ذکر شده مسترد نخواهد شد

 

چگونه می توان از وام صندوق رفاه دانشجویی استفاده نمود ؟

ثبت نام در واحد امور دانشجویی در اول هر ترم

 

 پروندهای  فارغ التحصیلی چه روزهای از مالی به آموزش فرستاده می شود ؟

1.       بررسی و ارسال پرونده فارغ التحصیلی فقط در روزهای شنبه و سه شنبه هر هفته صورت می گیرد

 

آیا شهریه ثابت هر ترم افزایش می یابد ؟

1.       خیر ، شهریه ثابت از ابتدا تحصیل تا زمان فارغ التحصیلی به یک میزان و بدون افزایش و تغییر می باشد

 

9 ـ نحوه باز پرداخت مازاد شهریه ( استرداد شهریه ) واریز شده توسط دانشجویان در زمان فارغ التحصیلی چگونه می باشد ؟

چنانچه دانشجو بعد از رسیدگی پرونده مالی خود از موسسه بستانکار گردید مبلغ فوق طی  یک فقره چک به وی بازگردانده می شود ( زمان صدور تا امضاء چک حدودا یک هفته پیش بینی می گردد ) 

 

 

 

کلیه حقوق برای مؤسسه آموزش عالی آل طه محفوظ است